xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” ลง จ.ภูเก็ต เร่งจ้างงาน ดูแลความปลอดภัย พร้อมขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ ควบคู่เปิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เร่งจ้างงาน ดูแลความปลอดภัย พร้อมขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ ควบคู่เปิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำ

วันนี้ (2 พ.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน., รมช.แรงงาน และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต รับฟังการบรรยายสรุปติดตามการขับเคลื่อนการบริหารราชการในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวม จ.ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจลูกโซ่การท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัดโดยตรง มีแรงงานตกงานมากขึ้นซึ่งมีส่วนให้อัตราการขยายตัวของปัญหาอาชญกรรมในพื้นที่มากตามมา ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสมบูรณ์ขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณขยะทะเลยังคงพบมากขึ้นต่อเนื่อง และยังพบว่าการบริหารจัดการน้ำสะอาดยังไม่มีประสิทธิภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่

ทั้งนี้ จ.ภูเก็ต กำลังพัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นสมาร์ทซิตี้ อย่างไรก็ตาม ทุกส่วนราชการของจังหวัดพยายามร่วมกันแก้ปัญหาในลักษณะมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย

พล.อ.ประวิตรได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนา จ.ภูเก็ต ให้มีความคืบหน้าในทุกด้าน พร้อมย้ำว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เราจำเป็นต้องร่วมกันฟื้นฟูเร่งด่วนอย่างจริงจัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่กำลังทยอยเดินทางเข้ามาภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนด เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนธุรกิจลูกโซ่ของการท่องเที่ยวให้สามารถเดินหน้าต่อให้ได้ ทั้งนี้ ขอทุกส่วนราชการร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนผลประโยชน์ที่จะเกิดไปด้วยกัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงอยู่กับเราต่อไป

พร้อมกันนี้ ขอให้ ดส.ให้การสนับสนุนแผนงานการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองสมารท์ซิตี้ต้นแบบโดยเร็ว เพื่อรองรับการบริหารจัดการภาคการบริการท่องเที่ยว พร้อมกับขอให้ ทส.ขับเคลื่อนแผนงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พล.อ.ประวิตรยังกำชับขอให้ทุกส่วนราชการของจังหวัด โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะภัยแทรกซ้อนจากอาชญกรรมข้ามชาติ เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน หนี้นอกระบบ การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากทั้งทางบกและทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น พร้อมย้ำว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐขอให้ตรงไปตรงมา โปร่งใส

หลังจากจากนั้น พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะได้เดินทางไปเปิดงานกระทรวงแรงงานพบประชาชน @ Phuket โดยส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งกำชับขอให้ รง.ประสานกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้มีการจัดจ้างแรงงานและพัฒนาแรงงานเร่งด่วนในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่และรองรับการขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทหลักการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านแรงงานที่เกิดขึ้น

จากนั้น พล.อ.ประวิตรได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต พร้อมทั้งได้กำชับขอให้ สทนช.เร่งให้การสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในแนวทางต่างๆ ทั้งการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ และการนำน้ำจากนอกจังหวัดมาใช้ รวมทั้งการจัดทำน้ำจืดจากน้ำกร่อยและน้ำทะเลในพื้นที่
กำลังโหลดความคิดเห็น...