xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” ส่งทีมติดตามโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลพื้นที่ EEC

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” มอบคณะทำงานติดตามความคืบหน้าในการดำเนิน โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ย้ำให้คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้รอบคอบ

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.64 พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้การกำกับของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ร่วมประชุมกับคณะทำงานทางเทคนิคการพัฒนาโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/63 เพื่อพิจารณาข้อมูลทางเทคนิคที่เหมาะสม และแนวทางในการจัดทำโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) รองรับตามนโยบายรัฐบาล มี นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ อาคารจุฑามาศ สทนช. กทม.

โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ให้ศึกษาเทคนิค และวิธีการของประเทศที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยี และให้คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้รอบคอบ รวมถึงให้คณะทำงานทางเทคนิคฯ จัดทำโรดแมปการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ต.ค.63

ที่ประชุมยังกำหนดแนวทางและกรอบระยะเวลาการดำเนินการโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล โดยกำหนดจัดทำร่างทีโออาร์ โครงการศึกษาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีการกำหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ในทีโออาร์ และจะเสนอให้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งมีพลเอกประวิตร ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป.
กำลังโหลดความคิดเห็น...