xs
xsm
sm
md
lg

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และซีพีเอฟ ย้ำแนวทางสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมน  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พาเยี่ยมชมโรงเลี้ยงไก่ไข่
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่ 21 (เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 ) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน จ.ขอนแก่น ยืนยันหนุนให้เด็กและเยาวชนผลิตอาหารในโรงเรียนต่อไป


สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวขอบคุณเจซีซี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและซีพีเอฟที่ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้โรงเรียนบ้านทุ่งมน จ.ขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารครบถ้วน ส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสติปัญญา เพราะเด็กๆ อิ่มท้องด้วยโปรตีนคุณภาพอย่างไข่ไก่ และเรียนรู้หลักการจัดการธุรกิจเกษตร สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เรอิจิ ฟุจิตะ ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เจซีซี กล่าวว่า เจซีซีตระหนักดีถึงความสำคัญของอาหารมื้อกลางวันเพื่อโภชนาการที่ดีของนักเรียน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กว่า 20 ปีที่ผ่านมา มีส่วนร่วมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิฯ และซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีละ 5 โรงเรียน รวมส่งมอบไปแล้วทั้งหมด 132 โรงเรียน

“เข้าสู่ปีที่ 21 เจซีซียังคงให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดาร ได้บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และหวังว่านอกจากนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชนจะร่วมกันส่งเสริมให้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เจซีซี กล่าวอีกว่า "วันนี้ เรามาส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ทำให้นักเรียนมีอาหารและมีไข่ไก่ได้รับประทาน ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ของนักเรียนเพื่อที่จะเติบโตเป็นกำลังของประเทศ นอกจากนี้ นักเรียนได้ฝึกการบริหารจัดการ มีการเก็บไข่ ขายไข่ เป็นทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ สามารถนำไปทำเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งได้ สำหรับที่นักเรียนเติบโตขึ้นไปแล้ว"

"เราอยากสนับสนุนโครงการต่อไป โดยร่วมมือกับทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีเอฟ และกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากบริษัทญี่ปุ่น รวมถึงเจซีซีได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากรัฐบาลไทยและคนไทย จึงอยากตอบแทนโดยการแสดงความขอบคุณด้วยการมอบโครงการที่เป็นความช่วยเหลือสังคม รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาส่งมอบโครงการฯในวันนี้"

สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งมน  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  และอีก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านต่างแดน โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู และโรงเรียนส้งเปือย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  โดยมี เรอิจิ ฟุจิตะ ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม JCC สมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่   ซีพีเอฟ  ร่วมกันส่งมอบโครงการฯผ่านผู้แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมี สุบรรณ์ แหล่ป้อง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน จ.ขอนแก่น
ด้าน สมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งมั่นส่งเสริมโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน ผ่านการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยในส่วนของซีพีเอฟใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คุณครูและนักเรียน ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการเลี้ยง วิธีการจัดการฟาร์มที่ดี การป้องกันโรค ทำให้มีประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดี รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อติดตามประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียน ที่นำระบบ CHATBOT มาใช้ เป็นการรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ สามารถติดตามข้อมูลการเลี้ยง อาทิ จำนวนไก่และอาหาร ผลผลิตไข่ไก่ ไก่ปลด รายงานการเลี้ยง ต้นทุนและรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ยังสร้างแหล่งอาหารและความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน โดยนักเรียนนำผลผลิตจากไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันได้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ชุมชนรอบข้างได้บริโภคไข่ไก่ในราคาถูกกว่าท้องตลาด จากการที่โรงเรียนนำผลผลิตไข่ไก่ส่วนที่เหลือจากส่งโครงการอาหารกลางวันมาขายให้แก่ชุมชน ขณะเดียวกัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเลี้ยงไก่ไข่ ได้ฝึกทักษะอาชีพ มีโอกาสเรียนรู้ทั้งด้านการผลิต การจัดการ และการตลาด

“ในช่วงของการระบาดของโควิด 19 ยิ่งสะท้อนว่าโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ฯ เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างมาก นอกจากมีผลผลิตไข่ไก่เพื่อบริโภคแล้ว หลายโรงเรียนนำผลผลิตไข่ไก่แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือนำมาทำเป็นอาหารแจกจ่ายในช่วงโควิด” สมคิด กล่าว

ด้าน สุบรรณ์ แหล่ป้อง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน กล่าวว่า ในนามของ 5 โรงเรียน ขอขอบคุณหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ซีพีเอฟ และมูลนิธิฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการที่ดี สนับสนุนทุนสร้างแหล่งอาหารให้น้องๆเข้าถึงไข่ไก่ ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดี ทำให้เติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และนักเรียนยังมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการจัดการธุรกิจเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ของซีพีเอฟที่อบรมถ่ายทอดองค์ควา่มรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ให้ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต
เครดิตคลิป:KHONKAENLINK
KKL
 เปิดโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น