xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ นครปฐมเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องวางตัวเป็นกลาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - ผู้ว่าฯ นครปฐม เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องวางตัวเป็นกลาง เพื่อให้การเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.นครปฐม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ที่หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันนี้ (24 พ.ย.) มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 อำเภอ รับมอบแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.นครปฐม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค. โดยมี ผอ.กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมชี้แจงข้อมูลการปฏิบัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เน้นย้ำขอให้ทุกคนวางตัวเป็นกลาง การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนในการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ โดยข้อห้ามหรือการกระทำต่างๆ ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เช่น กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทำการใดๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กกต.มอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้ รวมทั้งห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดๆ อันเป็นคุณหรือโทษหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร โดยในข้อห้ามทั้งหมด 23 มาตรา ได้มีการกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ มีความเป็นห่วงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชน ต้องดำเนินการ และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการเตรียมการเลือกตั้งครั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์หมายเลข 0-3434-0071 ถึง 4 หรือที่สายด่วน กกต. 1444 "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...