xs
xsm
sm
md
lg

ชวนเที่ยวงาน “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์” ครั้งที่ 7

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชวนเที่ยวงาน “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์” ครั้งที่ 7 ชมขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉายจากชุมชนต่างๆ ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน 16-17 ต.ค.นี้

โดยงานเทศกาล “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์” ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

ภายในงานนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉายจากชุมชนต่างๆ ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แล้ว ยังจะได้ชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ นับเป็นงานประเพณีที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่น่าสนใจของชาวอำเภอสัตหีบได้เป็นอย่างดี


ขณะเดียวกัน ยังมีการจำหน่ายสินค้าของดี อ.สัตหีบ กิจกรรมสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมุนเวียนให้ได้ชมตลอดการจัดงานหน้าพระพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน

พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เผยว่า พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ

โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...