xs
xsm
sm
md
lg

มช.ชงของบปั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลังวิกฤตโควิด ชูอาหารล้านนาดึงคนเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - มช.ชงของบ 50 ล้านปั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลังวิกฤตโควิด-19 ดันอาหารล้านนาชูโรงดึงคนเที่ยว เชื่อปี 64 คนเที่ยวเชียงใหม่เพิ่ม 5 หมื่น เงินสะพัด 500 ล้าน


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมรับฟังแนวคิดแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 ตามโครงการ Gastronomy tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยฯ วานนี้ (25 พ.ค.)

ซึ่งเป็นนำเอาอาหารท้องถิ่นต่างๆ ขึ้นมาเป็นตัวชูโรงร่วมกับการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด Lanna Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” มุ่งพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ หรือ Chiang Mai Gastronomy Culture


เน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ ด้าน “Molecular Agriculture” เป็นการส่งเสริมรูปแบบการปลูกและจัดการวัตถุดิบท้องถิ่นแบบแม่นยำ มีการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเชิงอาหาร และมีวัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัยด้วยการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการสืบย้อนหลัง, ด้าน “Gastronomy Food Coding” เป็นการพัฒนาอาหารล้านนาด้วยวิทยาศาสตร์ การถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา และการยกระดับ และด้านสุดท้ายคือ “Chiang Mai Food Destination” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการธุรกิจบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ Gastronomy tourism เกิดจากการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ต้องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตโควิด-19 เสนอของบประมาณจากรัฐผ่านจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 50,000,000 บาท ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี


คาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการธุรกิจบริการในพื้นที่เชียงใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้นรวม 500 ล้านบาท สร้างภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ หรือ Chiang Mai Gastronomy Culture และเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพในปี 2564 จำนวน 50,000 คน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...