xs
xsm
sm
md
lg

นัดคุยพรุ่งนี้! นายทุนเลี่ยงบาลี ซุ่มเลี้ยงนกนางแอ่นกลางพิษณุโลก จี้แก้กลิ่น-เสียง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 พิษณุโลก
พิษณุโลก - ผอ.ส่วนอนุรักษ์ สำนักฯ 11 นกนางแอ่นซอยสีฟ้ากลางเมืองพิษณุโลก เป็นนางแอ่นกินรัง-สัตว์ป่าคุ้มครอง เตรียมเรียกนายทุนดอดซื้อตึกซุ่มเลี้ยงหาทางแก้ปัญหาพรุ่งนี้ (23 ก.ย.)


วันนี้ (22 ก.ย.) นายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 พิษณุโลก เปิดเผยถึงกรณีชาวบ้านชุมชนซอยสีฟ้า อ.เมืองพิษณุโลก ออกมาต่อต้านนายทุนดัดแปลงอาคารพาณิชย์ล่อนกนางแอ่นเก็บรังขาย ก่อมลพิษทั้งเสียง ความสะอาด จนเกรงว่าจะทำให้เกิดรคระบาดนั้น

ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.11 ระบุว่า นกอีแอ่น หรือนกแอ่นกินรังในประเทศไทย มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ 1. นกอีแอ่น หรือนกแอ่นกินรัง หรือนกแอ่นกินรังตะโพกขาว เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ลำดับที่ 862 ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 116 ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ชนิดนี้เป็นที่นิยมกินรังและขอสัมปทานในธรรมชาติ ตาม พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 และ 2. นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม หรือนกแอ่นรัง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ลำดับที่ 876 ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า แต่รังนกชนิดนี้ไม่นิยมบริโภค


ส่วนนกนางแอ่นที่ถูกล่อให้เข้าไปอาศัยในอาคารพาณิชย์ซอยชุมชนสีฟ้าดังกล่าว เป็นนกนางแอ่นกินรังตะโพกขาว ซึ่งตามกฎหมายที่ระบุในมาตรา 14 วรรคสอง ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ เว้นแต่เป็นรังของสัตว์ป่าคุ้มครองตามชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและโดยได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกรณีผู้ที่มีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตาม พ.ร.บ.นี้ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 14 วรรคสาม ยังระบุอีกว่า ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนก ตามกฎ หมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น และผู้ที่อาศัยอำนาจของผู้รับอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

ขณะที่วรรคสี่ ได้ระบุว่า “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ซึ่งรอการเห็นชอบของคณะกรรมการฯ กรณีนี้กรมอุทยานฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมออกกฎหมายลูกออกมารองรับ คาดว่าจะรออีกไม่นาน


นายณรงค์ย้ำว่า หากพิจารณา พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่าดังกล่าวข้างต้น การดัดแปลงอาคารในชุมชนซอยสีฟ้าเลี้ยงนกนางแอ่น ยังไม่ครบองค์ประกอบกระทำผิด หากจะเอาผิดก็ต้องจับกุมขณะเก็บรังนก ดังนั้น กฎหมายที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ต้องใช้เทศบัญญัติของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปัจจุบันนกนางแอ่นบินจากใต้ขึ้นภาคเหนือไปถึงลำปางแล้ว เหมือนนกปากห่างก็บินไปทั่ว ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภูมิอากาศและแหล่งอาหาร

กรณีชุมชนซอยสีฟ้านั้น เทศบาลนครพิษณุโลกได้นัดหมายเจ้าของอาคารพาณิชย์ให้มาพบและแก้ไขเรื่องกลิ่นในวันพรุ่งนี้ (23 ก.ย.) ที่เทศบาลฯ หากยังมีการฝ่าฝืนไม่ยอมแก้ไขก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...