xs
xsm
sm
md
lg

ชาวกะเหรี่ยงป่าละอู ร่วมสร้างฝายเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประจวบคีรีขันธ์ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมสร้างฝายกึ่งถาวรตามแนวชายแดนภาคตะวันตก บ้านป่าละอู ตามโครงการสำนึกรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ร.๙

วันนี้ (21 ก.ย.) นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมสร้างฝายกึ่งถาวรตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ที่หมู่ 3 บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ตามโครงการสำนึกรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังสุรสีห์ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ และประชาชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง

นายชาตรี กล่าวว่า ก่อนจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ มีเป้าหมายฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรม จากนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างฝ่ายบริเวณป่าต้นน้ำให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำกินน้ำใช้ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และปัญหาภัยแล้งอย่างอย่างยั่งยืน และเป็นการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขณะที่การฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด








Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...