xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้าน 4 อำเภอชูป้ายให้กรมทางหลวงเปลี่ยนเส้นทางทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพชรบุรี - กรมทางหลวง จัดวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ ขณะเดียวกัน มีกลุ่มชาวบ้านจาก 4 อำเภอ 10 ตำบล ชูป้ายสัญลักษณ์ ให้กรมทางหลวงเปลี่ยนเส้นทางดำเนินการ

วันนี้ (17 ส.ค.) นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมี น.ส.ธนิตา วิชญานุโรจน์ นักวิชาการสิ่งเเวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง และนายศักดิ์สิริ สรรพศิริโสภณ ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ มีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยประชาชนชาวอำเภอท่ายาง ที่พื้นที่อาศัยถูกโครงการตัดผ่านเข้าร่วม

สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กม.9+855 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางใหญ่ กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยแนวเส้นทางโครงการจะตัดผ่านอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี ผ่านอำเภอเขาย้อย ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด และอำเภอท่ายาง รวมพื้นที่ 4 จังหวัด 13 อำเภอ และสิ้นสุดโครงการที่ กม.119+000 บริเวณบ้านท่าต้นโพธิ์ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รวมระยะทาง 109.145 กิโลเมตร

โดยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำ กรมทางหลวงได้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (EIA) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2555 ต่อมาในปี 2556 กรมทางหลวงได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินขณะนั้น และผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้าง บริษัทเทสโก้ จำกัด และบริษัทธรรมชาติ คอนซัลแตนท์  จำกัด ดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด

โดยระหว่างที่มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ได้มีกลุ่มชาวบ้านจาก 4 อำเภอ 10 ตำบลที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำ หรือถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 8 นำโดย นายประจิน อุ่นโรจน์ อายุ 58 ปี จากอำเภอเมืองเพชรบุรี และนางลัดดา พวงแตง อายุ 50 ปี ชาวอำเภอบ้านลาด ไปชูป้ายแสดงสัญลักษณ์ ขอให้กรมทางหลวงทบทวนขอให้เปลี่ยนเส้นทางการดำเนินการสร้างถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 8 เส้นทางที่บริษัทที่ปรึกษาเสนอ

โดยให้เหตุผลว่าหากดำเนินการตามโครงการถนนสายปัจจุบันจะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการเวนคืนที่ดิน จะทำให้ไม่มีบ้านอาศัยอยู่ และจะไม่มีที่ดินทำกินอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงแสดงเจตนาเรียกร้องให้กรมทางหลวงย้ายไปใช้เส้นทางแนวถนนทางหลวงหมายเลข 3510 หรือปากท่อ-ยางชุม แทน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...