xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมเร่งศึกษาแผน “ทางคู่-มอเตอร์เวย์” ปรับแนวใช้พื้นที่ร่วม-ลดค่าเวนคืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ร.ฟ.ท.-ทล.ประสานแผนพัฒนาโครงข่าย “รถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์” ปรับแนวใช้พื้นที่ร่วม ลดการเวนคืน เร่งดูข้อกฎหมาย พร้อมผุดโครงการนำร่อง เตรียมใช้เงินกองทุนมอเตอร์เวย์ จ้างศึกษาแผนแม่บทร่วม คาดสรุปใน มิ.ย.นี้ รายงาน “ศักดิ์สยาม” ก่อนเสนอนายกฯ

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้บูรณาการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เพื่อลดผลกระทบในการก่อสร้างและการเวนคืนที่ดินนั้น เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา จึงได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เพื่อให้พิจารณาปรับแผนงานโครงการรถไฟทางคู่ และแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์ ให้สอดคล้องกับแนวคิด โดยจะประชุมติดตามความคืบหน้าในสัปดาห์หน้า เพื่อสรุปข้อมูลภายในเดือน มิ.ย.นี้เสนอต่อ รมว.คมนาคม เพื่อนำรายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากกรมทางหลวง และ ร.ฟ.ท.นั้น ได้มีการศึกษาแผนงานโครงการมอเตอร์เวย์และการพัฒนารถไฟทางคู่ไว้แล้วซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างนั้น แต่ละหน่วยงานจะมีการเวนคืนที่ดิน บางช่วงมีแนวเส้นทางอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเวนคืน ดังนั้น จึงมีแนวคิดว่าหากเส้นทางรถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์ มีแนวก่อสร้างที่ใกล้กัน ให้นำมาพัฒนา เช่น รถไฟทางคู่ระยะ 2 ที่มีแนวเขตทางรถไฟมากเพียงพอ หากมีแผนโครงการมอเตอร์เวย์ใกล้ๆ ให้ปรับมาใช้พื้นที่เขตทางรถไฟก่อสร้างได้หรือไม่ เพื่อลดการเวนคืน หรือหาก ทล.มีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างมอเตอร์เวย์ไปแล้ว และในพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีโครงการรถไฟสายใหม่ของ ร.ฟ.ท.เป็นไปได้หรือไม่ที่จะแบ่งพื้นที่ให้รถไฟก่อสร้าง เป็นต้น

โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ ร.ฟ.ท.และทล.หารือร่วมกัน โดยมี สนข.เป็นเลขาฯ คณะทำงาน พิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข รวมถึงจะต้องมีการปรับแก้ข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น การใช้พื้นที่ของหน่วยงานหนึ่งหรือที่ดินที่หน่วยงานหนึ่งเวนคืนไว้ และให้ก่อสร้างโครงการของอีกหน่วยงานหนึ่งไดหรือไม่ และพิจารณาเสนอโครงการนำร่องด้วย

อย่างไรก็ตาม จะใช้เงินจากกองทุนมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวง เพื่อดำเนินการศึกษา การบูรณาการแผนงานมอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งจะทำให้การพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์ และรถไฟทางคู่ ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วยังสร้างเมืองใหม่ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เป็นการลงทุนที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย


“ในที่ประชุม ยกตัวอย่างเช่น รถไฟสายใหม่ เชื่อมตะวันตก-ตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทาง อ.แม่สอด จ.ตาก-จ.กำแพงเพชร-จ.นครสวรรค์-อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น-จ.นครพนมนั้น ต้องวางแนวไปที่ จ.นครสวรรค์ เนื่องจาก จ.พิษณุโลก ติดปัญหา ทั้งๆ ที่มีแนวเส้นทางที่เหมาะสมกว่า มองกันว่า หาก ทล.มีแนวมอเตอร์เวย์ที่พิษณุโลก อาจจะให้รถไฟทางคู่วางเส้นทางร่วมไปด้วยได้หรือไม่ เป็นต้น”
กำลังโหลดความคิดเห็น