xs
xsm
sm
md
lg

สนข.ดันพัทยา เมืองต้นแบบศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกในพื้นที่ EEC

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา ​- สนข.เปิดเวทีรับฟังความเห็นชาวเมืองพัทยา​ ก่อนเดินหน้าแผนแม่บทพัฒนาเมืองต้นแบบศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกในพื้นที่ EEC​ รับการขยายตัวชุมชนเมือง​ เผยนำร่อง​ 3 จังหวัดแรกที่​ พัทยา​ จ.ชลบุรี​ อยุธยา และขอนแก่น​ ​
วันนี้ (14 ส.ค.)​ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตัวแทนองค์กรต่างๆ หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้ลงทุนในพื้นที่เมืองพัทยา​ จ.ชลบุรี​ เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ หรือ TOD พัทยา ตามโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

และการพัฒนาพื้นที่รองรับการขยายตัวและการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 พื้นที่นำร่องของประเทศ ประกอบด้วย​ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อยุธยา และขอนแก่น ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมแกรนซ์พาลาซโซ​ เมืองพัทยา​ จ.ชลบุรี


โดยมี​ นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและการจราจร เป็นประธานการประชุม พร้อมกล่าวว่า​ ชลบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งสอดคล้องต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และจังหวัด

และยังมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การคมนาคมและโลจิสติกส์ ที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งจะกระจายความเจริญสู่เมืองหลักในภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่

ขณะที่ผลการศึกษาได้กำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาเมือง TOD ในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟพัทยา จ.ชลบุรี ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรตามวิสัยทัศน์ “เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลาง EEC เมืองสภาพแวดล้อมสำหรับทุกคน”


ทั้งนี้ แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟพัทยา มุ่งเสริมเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่กับรถไฟฟ้าความเร็วสูง และจะนำที่ดินบริเวณโดยรอบซึ่งลงทุนร่วมกันระหว่างชุมชนกับผู้ลงทุนในการจัดสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยรอบ

แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 2566-2570 ระยะกลาง 2571-2575 และระยะยาว 2576-2580

โดยแบ่งพื้นที่พัฒนาตามแนวทางของ TOD เป็น 6 โซน ได้แก่ 1.Mice City การพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม​ รองรับศูนย์การค้าและการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์ประชุมสัมมนา เป็นต้น 2.Livable City การพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม หรือบ้านจัดสรร


3.Creativity Economy พัฒนาพาณิชยกรรมในลักษณะอาคารสำนักงาน เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนแบบครบวงจร 4.Active District การพัฒนาธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ เช่น Strat Up ธุรกิจดิจิทัล 5.Park Society เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการรองรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมทุกรูปแบบ และ 6.Society District สนับสนุนธุรกิจรูปแบบศูนย์การแพทย์และบริการด้านสาธารณสุข

ทั้งนี้​ สนข.จะประมวลผลการศึกษาเมืองต้นแบบ TOD ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเดินทางที่มีศักยภาพ สนับสนุนความเป็นเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...