xs
xsm
sm
md
lg

“ลุงตู่” ขึ้นเชียงใหม่ นำ รมต.-ผู้ว่าฯ 76 จว.ร่วมจิตอาสาพระราชทานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - “พล.อ.ประยุทธ์” นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี พร้อมผู้ว่าฯ 76 จว.ร่วมจิตอาสาพระราชทานเปิด “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ที่เชียงใหม่ แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป้าหมายปลูกป่าทั่วประเทศ 2.68 ล้านไร่ภายในปี 70


วันนี้ (24 ก.ค. 63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมกับ พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมถวายพระพร และกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” จากนั้นร่วมปลูกต้นไม้และทำฝายกักเก็บน้ำในพื้นที่อุทยานฯ

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม กลับคืนระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป โดยโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมกิจกรรมด้วย


สำหรับกล้าไม้ที่นำมาปลูกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี ในครั้งนี้ประกอบด้วย บุนนาค จำปา สัก ประดู่ป่า แคหางค่าง คำมอกหลวง พะยอม ตะเคียนทอง รวงผึ้ง และรัง โดยนายกรัฐมนตรีจะปลูก “ต้นสัก” ซึ่งต้นสักที่นายกรัฐมนตรีปลูกนี้ได้มาจากแม่พันธุ์เสาชิงช้า T1 ซึ่งสักต้นดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณหน่วยประสานงานป้องกันและรักษาป่า (นปป.) จังหวัดแพร่ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย

โดยต้นสักนี้มีขนาดเส้นรอบวงบริเวณโคนต้น 360 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 114 เซนติเมตร ความสูงจากโคนถึงยอดไม้มากกว่า 40 เมตร อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลของธนารักษ์พื้นที่แพร่ และ กทม. นำมารักษาสายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากตายอดแล้วจัดส่งให้ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ขยายพันธุ์ต่อ และทำการ cutting ขยายพันธุ์เพื่อจัดเตรียมไว้แจกจ่ายให้ประชาชน และในวันที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ได้นำสัก T1 ที่ขยายไว้เป็นแม่พันธุ์นำมาจัดนิทรรศการที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตัดชำสัก T1 ไว้เป็นแม่พันธุ์และให้ทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ทำการบำรุงรักษาจนเจริญเติบโตขึ้น และได้นำต้นกล้าสัก T1 ดังกล่าวมาปลูกในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกล้าสักพันธุ์ดีนี้จะมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าสักจากการเพาะเมล็ดเฉลี่ย 5 ปี


“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” มีแผนและเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้ ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (ดำเนินการเสร็จภายใน 28 ก.ค. 2563) ได้แก่ (1) จังหวัดเร่งด่วน จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช ปลูกป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่ และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศ พื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 70 แห่ง (2) จังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดเร่งด่วน จำนวน 71 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ รวมทั้งประเทศ 7,100 ไร่

ส่วนระยะที่ 2 และ 3 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563-2570) ได้แก่ (1) ปี พ.ศ. 2563-2565 ฟื้นฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช จำนวนรวมกันปีละไม่ต่ำกว่า 11,000 ไร่ รวม 2 ปีไม่ต่ำกว่า 22,000 ไร่ รวมทั้งฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าใน 71 จังหวัดที่เหลือ (รวมกรุงเทพมหานคร) เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ต่อปี รวม 71 จังหวัด 7,100 ไร่ต่อปี รวม 2 ปี จำนวน 14,200 ไร่ (2) ปี พ.ศ. 2565-2570 กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าจำนวนร้อยละ 15-20 ของพื้นที่ต้นน้ำ (ชั้นคุณภาพน้ำ 1 และ 2) ที่เสื่อมสภาพและมีการใช้ประโยชน์จากราษฎรจำนวน 12.7 ล้านไร่ (ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าอนุรักษ์/อื่นๆ) ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนเฉลี่ยแห่งละ 50 ไร่ จาก 11,327 แห่ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 0.153 ล้านไร่ จากพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎหมายจำนวน 1.5 ล้านไร่ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ จำนวน 20,000 ไร่ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ ต่อปี รวม 5 ปี จังหวัดละ 500 ไร่


ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการขอความร่วมมือทุกหน่วยงานแจ้งหน่วยปฏิบัติระดับจังหวัดร่วมกันสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นโครงการที่ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนจึงจะประสบความสำเร็จ พร้อมขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วทั้งประเทศร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมปลูกป่าและร่วมปลูกต้นไม้ สามารถสอบถามข้อมูลกล้าไม้ได้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 5551 หรือขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่สนใจเข้าร่วมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ หรือจัดทำกิจกรรมฟื้นฟูป่า (เช่น ทำฝาย ทำโป่งเทียม) สามารถติดต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อกำหนดพื้นที่และขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น