xs
xsm
sm
md
lg

“ซีพี” ผนึกชาวบ้านเดินหน้าปลูกป่าต้นน้ำปิง วัง ยม น่าน ปีที่ 5 เพิ่มอีก 100,000 ต้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พะเยา - เครือซีพีเดินหน้าโครงการ WE GROW ปลูกป่าต้นน้ำปิง วัง ยม น่าน ปีที่ 5 อีก 1 แสนต้น..ประเดิมนำชาวพะเยาปลูกป่าเมืองปง เผย 4 ปีที่ผ่านมาปลูกไปแล้วกว่าครึ่งล้านต้น


นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชนบ้านดอนไชยป่าแขม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม WE GROW ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สร้างพื้นที่สีเขียวควบคู่กับการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ลดคาร์บอน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม และประชาชนสามารถที่จะใช้พื้นที่ป่าเป็นแหล่งทำกินได้ด้วย


ทั้งนี้ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ พร้อมด้วยพนักงานซีพีอาสา หน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษา พร้อมชาวบ้านในชุมชนรวมกว่า 250 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ในพ้นที่ต้นน้ำยมบ้านดอนไชยป่าแขม กว่า 1,000 ต้น

พร้อมกล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน มาตั้งแต่ปี 2559 – 2562 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นยังช่วยดูดซับคาร์บอนที่เป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และลดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนทำให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ซึ่งช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกับภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม และน่าน ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 508,224 ต้น พื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่ ส่วนปีนี้มีเป้าหมายปลูกเพิ่มอีก 100,000 ต้น เริ่มต้นด้วยการนำกล้าพันธุ์ต้นแคนา ราชพฤกษ์ ต้นหว้า พะยูง ตะเคียนทอง สารภี ยางนา สัก ไผ่ และมะม่วง มาปลูก ณ บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เป็นแห่งแรก และจะทยอยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำปิง วัง และน่าน ต่อไป

ทั้งนี้ ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องพึ่งพิงน้ำในการทำการเกษตร


ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ได้ประกาศเป็นนโยบายที่ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้เรื่องการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นเรื่องหลักที่จะดำเนินการ

สำหรับพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนแห่งนี้เป็นเวลากว่า 2 ปี ผลักดันการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 78 ครัวเรือน และส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนโดยการปลูกไผ่และพืชมูลค่าสูง เช่น กาแฟโรบัสตา เป็นการเพิ่มอาชีพทางเลือก ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตร และเกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เครือซีพีรวมพลังขับเคลื่อน “We Grow...ปลูกเพื่อความยั่งยืน” ตั้งเป้าเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2573
เครือซีพีรวมพลังขับเคลื่อน “We Grow...ปลูกเพื่อความยั่งยืน” ตั้งเป้าเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2573
เครือซีพี จับมืออบก.ประกาศความร่วมมือ “ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อความยั่งยืน” ชี้เป็นวาระสำคัญของโลกที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของโลก โดยการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานในเครือฯ ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เครือฯ ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หวังช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุโลกร้อน มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral)
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...