xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ฝ่าฝนนำปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ถวายความภักดีพร้อมกันทั่วประเทศ นำร่องที่เชียงใหม่ ตั้งเป้า 2.68 ล้านไร่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ย้ำราชการคิดใหม่ให้ประชาชนได้ประโยชน์จากป่า ตัดปัญหาทำผิดกฎหมาย เน้นปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด สร้างมรดกให้ลูกหลาน เร่งเก็บน้ำช่วงฤดูฝน

วันนี้ (24 ก.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการ “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังบรรยายการสรุปพร้อมให้คำแนะนำว่าตอบให้คำแนะนำว่าในการทำฝายชะลอน้ำ ฝายตกตะกอน และทุกๆอย่างจะต้องทำอย่างรอบคอบอย่าให้มีปัญหาการดำเนินโครงการใดๆ อย่าให้ประชาชนเดือดร้อน โดยเฉพาะเรื่องการทำกิน และขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆ

ทั้งนี้ การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ต้องติดตาม อย่าปล่อยให้ตายแล้วค่อยมาปลูกใหม่จะต้องดูแล พร้อมขอให้ไปดูเรื่องการปลูกไผ่เพิ่มขึ้น ต้องทำให้ครบวงจรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไม้ไผ่ ต้องปลูก แปรรูป จำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน เราต้องคำนึกถึง ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและประชาชนไปพร้อมๆ กัน

นายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ เราจะต้องสืบสานและต่อยอดพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และดีใจที่ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และท้องถิ่น ได้ร่วมมือกันและคิดอย่างเป็นระบบ เมื่อเราพูดถึงป่าเราต้องพูดถึงน้ำควบคู่กันไป เพราะจุดมุ่งหมายของการรักษาป่าคือเราต้องการมีน้ำและประชาชนได้ประโยชน์จากป่าและน้ำ พร้อมขอให้รณรงค์เพิ่มเติมปลูกไม้มีค่า 58 ชนิดเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน ไม่ใช่ว่าคนอยู่กับป่าไม่ได้สุดท้ายก็จะเกิดปัญหามีการบุกรุก มีการหาประโยชน์แบบผิดกฎหมาย สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์คนจนต้องติดคุก เพราะเขาไม่สามารถไปหาประโยชน์จากป่าได้ ขอให้ข้าราชการต้องคิดใหม่ทำใหม่ อย่าทำในรูปแบบเดิมๆ จะทำอะไรต้องคิดถึงประชาชนเป็นหลัก สอบถามความต้องการของประชาชน เน้นความโปร่งใสให้เกิดการยอมรับ

สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำมีหลายอย่าง ดังนั้นเราต้องกลับมาคิดกันใหม่อย่าทำเฉพาะโครงการใหญ่เพียงอย่างเดียว เราต้องทำโครงการเล็กควบคู่กันไปเพราะจะทำได้ง่ายกว่า เช่น การจูงน้ำเราต้องเร่งทำ เพราะขณะนี้ฝนตกใต้เขื่อนและนอกเขตชลประชนทาน ซดังนั้นช่วงที่เหลืออีก 2 เดือนจะทำอย่างไรให้เก็บน้ำในฤดูฝนให้ได้มากที่สุด อย่าปล่อยให้เสียเปล่า และรณรงค์ให้ขุดบ่อในบ้านร่วมมือกันทำแบบจิตอาสา

จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่า เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริตลอดจนพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และยั่งยืน จึงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย โดยผลการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบันได้หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล และยึดคืนพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้น้อมนำแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

พร้อมเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้ร่วมมือกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ช่วยกันทำดีฟื้นฟูป่า ปลูกป่า โดยเราต้องร่วมมือกันให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลคือรวมไทยสร้างชาติที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม

จากนั้นนายกรัฐมนตรี และคณะ ร่วมปลูกต้นสัก ปลูกกล้วยไม้ (เขากวางอ่อน) พร้อมกับชมฝายชะลอน้ำ และทำโป่งเทียม ซึ่งนายกรัฐนตรีได้ทักทายกับประชาชน จิตอาสาตลอดการทำกิจกรรม


กำลังโหลดความคิดเห็น...