xs
xsm
sm
md
lg

พระนำชาวบ้านบนดอยแม่แจ่มแห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง9เชือกถวายวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้(4 ก.ค.63) กลุ่มพระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง เขต 1อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชาวบ้านห้วยผักกูด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาและพระนั่งบนหลังช้าง จำนวน 9 เชือกจากโรงเรียนห้วยผักกูด มายังอาศรมวัดห้วยผักกูด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ทำพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ต้นเงิน และทอดผ้าป่าไฟโซล่าเซลล์ ที่ชาวบ้านร่วมกันทำบุญให้กับวัด12แห่งบนดอย พร้อมมีการมอบเงินช่วยเหลือให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนช่วงวิกฤติโควิด-19 จำนวน 100 หลังคาเรือนและมอบเงินช่วยเหลือช้างตกงานด้วย
สำหรับการทำกิจกรรมพระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงครั้งนี้เป็นโครงการโครงการของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.(มจร) เป็นการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม โดยมีพันธกิจ คือ การเผยแผ่พระธรรมแก่กลุ่ม่ชาติพันธุ์ต่าง ๆ บนยอดดอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การสงเคราะห์ประชาชน เป็นต้น ซึ่งพิธีถวายเทียนพรรษาครั้งนี้ได้นิมนต์พระจากวัดต่างๆ ในพื้นที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด มารับถวายพร้อมกัน เนื่องจากแต่ละวัดอยู่ห่างไกลและการเดินทางยากลำบาก.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...