xs
xsm
sm
md
lg

เข้ม ! นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวปายกว่า 100 คน เมืองสามหมอกตั้งจุดคัดกรองตลอด 24 ชม.ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แม่ฮ่องสอน –ผู้ว่าฯเมืองสามหมอกสั่งตั้ง 4 จุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเฉพาะจุดคัดกรองอำเภอปายพบมีนักท่องเที่ยวจีน กว่า 100 คน ต่างชาติอื่น ๆ อีก เกือบ 200 คน แต่ไม่พบผู้ป่วยหรือติดเชื้อแต่อย่างใด สั่งคัดกรองตลอด 24 ชั่วโมงนายสุวพงค์ กิติพัทย์พิบูล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดครั้งที่ 1/263 มีมติในที่ประชุมกำหนดให้ตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 จุด ได้แก่อำเภอปาย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยจะตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมระหว่างตำรวจ สาธารณสุข และฝ่ายปกครอง

สำหรับอำเภอขุนยวมกำหนดตั้งจุดตรวจบริเวณด่านตรวจแม่อูคอ กำหนดระยะเวลาการตรวจเบื้องต้นระยะเวลา 30 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรผ่านจุดดังกล่าวโปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจดังกล่าวด้วยครับ


นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย ได้ออกตรวจจุดคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 2 จุดได้แก่ จุดตรวจร่วมความมั่นคงชายแดน (บ้านแม่ปิง)บริเวณทางแยกไปอำเภอกัลยานิวัฒนา และ ท่ารถขนส่งเปรมประชา เพื่อเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ชาวจีน)

เบื้องต้น สรุปผลคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีน 102 คน และชาวต่างชาติอื่นๆ อีก 196 คน คนไทย 35 คน รวม 334 คน แจกหน้ากากอนามัย 153 ชิ้น ตั้งจุดคัดกรองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโรคดังกล่าวที่อาจจะมีโอกาสพบผู้ป่วยที่มากับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

โดยมีหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปาย เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3363 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 เข้าร่วมตรวจจุดคัดกรองโรคปอดอักเสบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างพร้อมเพียง ผลการปฏิบัติงานยังไม่พบผู้ป่วย และผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด


แต่สิ่งที่พบและยังขาด ได้แก่ล่ามภาษาจีน ณ จุดคัดกรอง และขอความร่วมมือไปทาง อาจารย์ที่สอนภาษาจีน โรงเรียนปายวิทยาคาร ช่วยจัดทำป้ายเป็นภาษาจีน และอังกฤษ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว

ทางด้านกองพันทหารราบที่ 5 ค่ายโสภณบัณฑิต อำเภอปาย ให้การต้อนรับ พ.ท.หญิง ปภาดา ชิงดวง วิทยากรจาก รพ.ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ มาอบรมให้ความรู้ในเรื่อง เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ถึงโทษพิษภัยและแนะนำการป้องกันที่ถูกต้อง เช่น การล้างมือ การไอหรือจาม การใส่หน้ากากอนามัย ที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคฯ ดังกล่าว ณ ฝึกสอนอบรม ร.7 พัน.5 ร้อย.2 อำเภอปายให้แก่ทหารทุกนาย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...