xs
xsm
sm
md
lg

โปรดทราบ! งานผีตาโขนปีนี้งดขบวนแห่-พิธีเปิด ลดเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลย - นายอำเภอด่านซ้ายเผยงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนปีนี้งดขบวนแห่ผีตาโขนจาก อบต.ต่างๆ ทั้งงดพิธีเปิดงานฯ ให้คงไว้แต่พิธีกรรมสำคัญที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษเท่านั้น ย้ำทุกภาคส่วนทุกคนที่เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวด


นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า ศูนย์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านเดิ่นได้แจ้งการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดจัดเฉพาะพิธีกรรมที่สำคัญ งดขบวนแห่ผีตาโขนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ งดพิธีเปิดงานฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติติดต่อกันมาให้คงอยู่สืบไป

โดยผู้เข้าร่วมพิธีกรรมต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ (สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง) งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณจัดงานวัดโพนชัย และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้างดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้วงการจัดงานดังกล่าว โดยศูนย์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านเดิ่นมีกำหนดการจัดงานดังนี้


วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 03.00 น. - พิธีบวชพราหมณ์ พระอุโบสถวัดโพนชัย เวลา 04.00 น. - พิธีเบิกพระอุปคุต ณ บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน-ลำน้ำศอก เวลา 06.00 น. - พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ ณ วัดโพนชัย เวลา 08.30 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญ เจ้าพ่อกวน - เจ้าแม่นางเทียม ณ บ้านเจ้าพ่อกวน

เวลา 09.00 น. - ขบวนเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปวัดโพนชัย เวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ - คณะเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม-พ่อแสน-นางแต่ง-ลูกผึ้ง-ลูกเทียนร่วมทำบายศรีแต่งเครื่องสะเดาะเคราะห์ ณ วัดโพนชัย วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. - พิธีแห่ต้นกัณฑ์เทศน์ จากบ้านเจ้าพ่อกวน ไปวัดโพนชัย


เวลา 15.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ณ บ้านเจ้าพ่อกวน เวลา 15.30 น. - ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง เคลื่อนขบวนจากบ้านเจ้าพ่อกวนไปยังวัดโพนชัย แห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ เวลา 19.00 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 02.30-18.00 น. - พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ พระอุโบสถวัดโพนชัย - พิธีสวดสะเดาะเคราะห์สืบชะตาบ้านเมือง - พิธีการฉลองธรรมาสน์ (เทศน์ลาธรรมาสน์)


ทั้งนี้ อำเภอด่านซ้ายขอความร่วมมือการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ (จุดบริการทางเข้างาน) รักษาระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันแบบแออัด หากมีไข้ให้งดร่วมกิจกรรม

งดการจำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ - งดการละเล่นอื่นๆ นอกจากที่เกี่ยวกับประเพณีอันจำเป็นต้องรักษาและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ "ไทด่านซ้าย ร่วมใจ ป้องกันภัยจากโควิด-19"


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...