xs
xsm
sm
md
lg

นายก อบต.นำเอง ฮือขับไล่ “ปลัด อบต.” บุรีรัมย์ อ้างค้านงบพัฒนาตำบลเงินค้างคลังกว่า 20 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บุรีรัมย์ - นายก อบต.นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และชาวบ้าน ต.ถลุงเหล็ก บุรีรัมย์ บุกยื่นหนังสืออำเภอร้องย้ายปลัด อบต.อ้างพฤติกรรมไม่เหมาะสม สร้างความแตกแยกในองค์กร ค้านงบฯ พัฒนาตำบลเงินค้างคลังกว่า 20 ล้านทำ ปชช.ขาดโอกาสพัฒนา

วันนี้ (16 มิ.ย.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ถลุงเหล็ก พร้อมรองนายก อบต. ประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. กำนันตำบลถลุงเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประมาณ 100 คน นำโดย นายสมบูรณ์ เรืองศรี นายก อบต.ถลุงเหล็ก และนายประยูร แก้วบุตรดี กำนันตำบลถลุงเหล็ก เดินทางไปยื่นหนังสือร้องนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ขอให้ย้ายนางจุรีพร สีดอกรัก ปลัด อบต.ถลุงเหล็ก ออกนอกพื้นที่ อ้างว่าปลัดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสร้างความแตกแยกในองค์กร ไม่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น และค้านงบพัฒนาตำบลในโครงการต่างๆ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ขาดโอกาสไม่ได้รับการพัฒนา


เช่น โครงการงานก่อสร้างต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560 และปี 2561 ที่กันเงินไว้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ ทำให้โครงการก่อสร้างต้องตกไป ปัจจุบันโครงการก่อสร้างประจำปี 2562 กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2663 จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 1,871,000 บาท โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 1,872,500 บาท และโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปี 2563 จำนวน 22 โครงการ จำนวนเงิน 6,052,400 บาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อ 30 ต.ค. 2562 เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5064 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,795,900 บาท เข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 เดือน ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ ทำให้รัฐและประชาชนเดือดร้อนเสียหาย

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สนองนโยบายผู้บริหาร มีความเห็นขัดแย้งกับนายก อบต. และฝ่ายสภา อบต. สร้างความแตกแยกในองค์กร ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและประชาชน จึงขอให้อำเภอเมืองพิจารณาโอนย้ายนางจุรีพร ปลัด อบต.คนดังกล่าว ไปช่วยราชการภายใน 24 ชั่วโมง หรือไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น


นายสมบูรณ์ เรืองศรี นายก อบต.ถลุงเหล็ก กล่าวว่า ชาวบ้านตำบลถลุงเหล็กได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ปลัด อบต.ย้ายมาอยู่ที่นี่ 3 ปี โครงการต่างๆ ที่เสนอไปถึงปลัดได้ถูกตีกลับเกือบทั้งหมด ทำให้ไม่มีงบประมาณลงมาพัฒนาท้องถิ่น จึงต้องการให้ย้ายปลัด อบต.ออกจากตำบลถลุงเหล็กภายใน 24 ชั่วโมง หากยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ชาวบ้านก็จะดำเนินเรียกร้องต่อไปอีก

ด้าน นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังจากรับหนังสือร้องเรียนแล้ว ทางอำเภอก็จะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมูลเหตุที่ร้องเพราะว่าปลัด อบต.มาอยู่ที่นี่แล้วไม่ค่อยได้ทำงาน หรือผลการพัฒนาตำบลนี้เกิดความล่าช้า โครงการต่างๆ ไม่ค่อยได้ดำเนินการ ซึ่งหากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏมีมูลตามที่ชาวบ้านร้องก็ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และดำเนินการโยกย้าย หรือหาตำแหน่งให้โยกย้ายต่อไป ทั้งนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแล

หลังจากนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านยื่นหนังสือ และรับฟังคำชี้แจงจากนายอำเภอเรียบร้อยแล้วต่างก็พึงพอใจ จึงพากันแยกย้ายกลับ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น