xs
xsm
sm
md
lg

มท.เปิดประกวดราคาแล้ว! “สร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่” ย่านเจริญนคร 6,002 ล้าน ยื่นซอง 30 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มท.เปิดประกวดราคาแล้ว! “สร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่” ย่านเจริญนคร ตามราคากลาง 6,002 ล้าน เปิดยื่นข้อเสนอ พร้อมเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มิถุนายน นี้ เผยสเปก โครงการตามเดิม 21 ชั้น แยกทางเข้า 6 หน่วยงาน 6 โถง กำหนดหน่วยงานแต่ละชั้น เฉพาะ “สวนหลังคา” (Roof Garden) ดาดฟ้าชั้น 6 มูลค่า 1,423 ล้าน

วันนี้ (16 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (15 มิ.ย.) สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) ได้ออกประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,002,390,000 บาท

โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ โดยประกาศฉบับดังกล่าว ลงนามโดย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.moi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๒๒๕-๖๒๑๑, ๐-๒๒๒๒-๑๑๔๑-๕๕ ต่อ ๕๐๓๕๓,๕๐๓๔๒ ในวันและเวลาราชการ โดยข้อหนึ่งในคุณสมบัติผู้ยื่น ต้องมีหลักฐานแสดงถึงฐานะทางการเงิน มีทุนจดทะเบียน ไม่ตํ่ากว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ เครดิตธนาคาร ไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เมื่อต้นเดือน มิ.ย. สป.มท. เพิ่งออกประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง วงเงินราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นเงิน 6,002,639,000 บาท มีชื่อ นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รวมกับกรรมการอีก 17 คน

โดยสังเขปของโครงการฯ เป็นอาคารศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นอาคารหลังเดียวมีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 215,000 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สป.มท. กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“ลักษณะอาคาร เป็นอาคารสูง 21 ชั้น มีชั้นใต้ดิน เป็นที่จอดรถยนต์ 3 ชั้น ชั้น 1 เป็นลานอเนกประสงค์ และเป็นโถงทางเข้าส่วนราชการ ทั้ง 6 หน่วยงาน แยกเป็น 6 โถง ชั้น 2 ถึงชั้น 5 อาคารจะเชื่อมถึงกันเป็นหลังเดียว ชั้น 6 ขึ้นไปแยกอาคารออกเป็น 2 หลัง ตามส่วนราชการทั้ง 6 หน่วยงาน ความสูงแต่ละหลังจะแตกต่างกัน

โดยมีความสูงจากระดับพื้นดินตั้งแต่ ชั้น 14 จนถึงชั้น 21 เช่น ที่จอดรถ (ชั้น บี1-ชั้น บี3) เป็นเงินประมาณ 1,732,404,000 บาท พื้นที่ส่วนกลาง (ชั้น 1- ชั้น 5 ) และ เฉพาะ “สวนหลังคา” (Roof Garden) บริวณดาดฟ้าชั้น 6 วงเงินประมาณ 1,423,599,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ อาคารสำนักงานสูงประมาณ 20 ชั้น 4 อาคาร ถอยร่นจากแม่น้ำ 45 เมตร มีที่จอดรถ และมีการสร้างท่าเรือ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท 1989 (บางส่วน) โฉนดเลขที่ 869, 870 และ 3400 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 18-0-17 ไร่ (บริเวณย่านเจริญนคร ใกล้กับศูนย์การค้าไอคอนสยาม เดิมเป็นพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว)


กำลังโหลดความคิดเห็น...