xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กแดง" เดินทางมาเป็นประธานวันการบินทหารบก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - ผบ.ทบ. เดินทางเป็นประธาน เนื่องในวันการบินทหารบก ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของวีรชนนักบินทหารบก ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วันนี้ (12 มิ.ย.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เดินทางเป็นประธาน เนื่องใน “ วันการบินทหารบก ครบรอบปีที่ 68” ประจำปี 2563 ณ ศบบ.(ศูนย์การบินทหารบก) ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี โดยมี พล.ต.วรุตม์นนทวงษ์ผบ.ศบบ.(ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก) ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะนายทหาร ตลอดจนผู้แทนหน่วยขึ้นตรง และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาศูนย์การบินทหารบก ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรกรรม เจ้าหน้าที่การบินทหารบก

จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปยังหอประชุมสันติสุข เพื่อนำเหล่าข้าราชการ ชาวการบินทหารบก ประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนชาวการบินทหารบก และระลึกถึงวีรกรรม อันกล้าหาญของนักบินทหารบกที่ได้สละเลือดเนื้อ และชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา และเพื่อนทหารนักบินทหารบก เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ซึ่งในวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี ศูนย์การบินทหารบก กำหนดให้เป็น “วันการบินทหารบก” แต่เนื่องจากปีนี้ตรงกับวันหยุด (วันอาทิตย์) จึงกำหนดจัดงานขึ้นในวันนี้แทน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนในวันหยุดราชการของกำลังพล ครอบครัว และผู้ร่วมพิธี

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกำลังพลของศูนย์การบินทหารบก จำนวน 10 นาย ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในวันการบินทหารบก ประจำปี 2563

โอกาสเดียวกันนี้ ผบ.ทบ.ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลทุกนาย ให้มีความอดทนต่ออุปสรรคทั้งปวง และต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์รบ ในฐานะเป็นหน่วยบินที่ดีที่สุดของกองทัพบก รวมถึงภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศชาติทุกรูปแบบ ทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ ซึ่ง ศูนย์การบินทหารบก ถือได้ว่าเป็นหน่วยงาน ที่มีบทบาทและภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งต่อกองทัพบก โดยเฉพาะผลงานที่ผ่านมาในการนำอากาศยานของกองทัพบก เข้าช่วยเหลือประชาชนในการดับไฟป่า และลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศูนย์การบินทหารบกได้ดำเนินงานมาบรรจบเป็นปีที่ 68 โดยได้ยึดถือนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติภารกิจ และเน้นให้ความสำคัญในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานตามแผนงานป้องกันชายแดน แผนเผชิญเหตุและแผนป้องกันประเทศ และในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการการบินทหารบก เป็นหน่วยสนับสนุนการรบโดยจัดอากาศยานและเจ้าหน้าที่สนับสนุนแผนงานต่างๆ

เพื่อตอบสนองพันธกิจ 5 ประการ ของกองทัพบก ในด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม ในการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ภายใต้บริบทที่ครอบคลุมและรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงภัยคุกคามแบบผสม

ตามที่ ทบ. ได้กำหนดให้ปีงบประมาณ 2563 เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้และความสามารถทางทหารของกำลังพล กองทัพบกในทุกระดับ” ศูนย์การบินทหารบกเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ได้ใช้โอกาสนี้ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยบินในการพัฒนาความรู้ความสามารถของกำลังพล ด้วยการส่งเสริมให้มีการฝึกอย่างที่จะรบ เพื่อเป็นการเตรียมกำลัง และใช้กำลังในทุกโอกาส

โดยแสดงขีดความสามารถของหน่วยบินให้เป็นที่ประจักษ์ต่อหน่วยกำลังรบ หน่วยสนับสนุนการรบ และหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ เพื่อให้ศูนย์การบินทหารบก เป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่มีความเข้มแข็งและได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยต่างๆ ของ กองทัพบก และองค์กรต่างๆ ด้วยวิสัยทัศน์ของศูนย์การบินทหารบกที่ว่า “มุ่งพัฒนาศักยภาพการบินทหารบก สู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน” (DEVELOPING THE POTENTIAL OF ARMY AVIATION TO BECOME FIRST-RANKED IN THE ASEAN REGION)


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...