xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กแดง” กำชับกำลังพลแก้ปัญหาโควิด-19 สั่งส่งยอดแพทย์ทหาร พร้อมหนุน สธ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (แฟ้มภาพ)
ผบ.ทบ.ประชุมกำชับบูรณาการกำลังพลทุกสายงานทุกระดับ สนับสนุนการแก้ปัญหา COVID-19 ระบุเป็นช่วงเวลาของการเสียสละเพื่อคนไทยทุกคน พร้อมสั่ง ทภ.1 ส่งยอดแพทย์ทหาร พร้อมหนุน สธ.แก้ปัญหา

วันนี้ (7 เม.ย.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ โดยได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของกองทัพบกที่จะต้องดำรงภารกิจในการป้องกันประเทศควบคู่ไปกับการต่อสู้กับภัยคุกคามที่เป็นโรคระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะการจัดกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในช่วงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในทุกภารกิจซึ่งต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยจะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกำลังพล โดยผู้บัญชาการทหารบกย้ำให้กองทัพภาคบูรณาการกำลังพลจากทุกหน่วยทหารในพื้นที่ ทุกสายงาน ทุกระดับชั้นยศ และเพศ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 และจัดการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์โรคระบาด สามารถให้คำแนะนำกับประชาชนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจ ด่านคัดกรอง และการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการของรัฐ (State Quarantine)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 63 กองทัพบกได้สนับสนุนกำลังพลจากทุกกองทัพภาค จำนวน 1,460 นาย ในการตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง จำนวน 307 จุดตรวจทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดชุดสายตรวจ จำนวน 1,174 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 63 จนถึงปัจจุบัน กองทัพบกได้จัดชุดคัดกรองและชุดปฐมพยาบาล จากกองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และชุดรักษาความปลอดภัยพื้นที่จากกองพันทหารสารวัตรที่ 12 เพื่อดูแลคนไทย จำนวน 124 คน ที่กลับมาจากต่างประเทศและต้องเข้ารับการควบคุมการเฝ้าระวังและสังเกตอาการของรัฐ ที่โรงแรมเดอะภัทรา กทม. รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เตรียมชุดแพทย์และชุดรักษาความปลอดภัยสนับสนุนภารกิจการจัดทำพื้นที่ควบคุมแห่งรัฐอีก 2 แห่ง

ตอนท้ายของการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ข้อคิดแก่กำลังพลว่าในสถานการณ์ประเทศไทยในขณะนี้ ประชาชนต้องเผชิญกับผลกระทบจากโรคระบาด ได้รับความเดือดร้อนทั้งเรื่องรายได้ สถานภาพการทำงาน การดำรงชีวิตประจำวัน ในฐานะที่เป็นข้าราชการ เป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลทุกคนจะได้เสียสละ ออกมามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือประชาชน ผ่านการปฏิบัติงานในทุกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคลี่คลายสถานการณ์ COVID-19 ขอให้กำลังพลรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดและทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประเทศพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

พล.อ.อภิรัชต์ยังได้ขอบคุณทุกหน่วยที่ร่วมในการปฏิบัติงานยับยั้งโควิด-19 ที่ได้ปฏิบัติตามที่สั่งการ ส่วนการตั้งชุดตรวจ,สายตรวจ ให้กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดทำข้อแนะนำในการปฏิบัติ และให้กำลังพลนำติดตัว โดยใส่ในกระเป๋าไว้ทุกคน ทั้งนี้ ให้หัวหน้าชุดทำการชี้แจงกำลังพลก่อนออกปฏิบัติ ในขณะที่การตั้งจุดตรวจโรคโควิด-19 ขอให้มีการบูรณาการในการใช้สารวัตรทหารในการช่วยเหลือโดยการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานช่วยเหลือ โดยให้ทำการฝึกอบรมก่อนออกปฏิบัติงาน

สำหรับกองกำลังชายแดนที่มีการตั้งด่านอยู่แล้วให้ใช้กำลังพลที่บรรจุอยู่แล้ว ส่วนการตั้งด่านตรวจโรคโควิด-19 ขอให้ใช้กำลังในแถวที่ 2 คือใช้กำลังพลในส่วนสนับสนุนการรบใน อัตราส่วน 2 : 1 คือกำลังพลนายทหาร, นายสิบ 2 ส่วน พลทหาร 1 ส่วน

นอกจากนี้ ขอให้กองทัพภาคที่ 1 ส่งรายชื่อกำลังพล เหล่าแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหากได้รับการร้องขอในการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส่วนการฝึกร่วมกับมิตรประเทศปิดการฝึกแล้ว ขอให้หน่วยที่ร่วมการฝึกดำเนินการตรวจเช็คอาวุธกระสุนให้เรียบร้อย อย่าให้มีกระสุนหลุดออกไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...