xs
xsm
sm
md
lg

ศรีสะเกษเปิด “ตลาดทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์” ส่งทางไปรษณีย์ รองรับผลผลิต 4,200 ตัน 750 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษเปิดตลาดทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์ ให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายทุเรียนผ่านทางออนไลน์และจัดส่งรวดเร็วด้วยระบบไปรษณีย์ EMS ในประเทศ ค่าส่งถูก ถึงผู้รับปลอดภัย หลีกเลี่ยงโควิด-19 รองรับผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟ 4,200 ตัน กว่า 750 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 3 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนพ พงษ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญชู ไหมกัน ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 10 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขนส่งทุเรียนภูเขาไฟเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และแถลงข่าวการเปิดเว็บไซต์ตลาดทุเรียนออนไลน์ www.lavadurian.com เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟให้มีช่องทางการจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟที่มีคุณภาพผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถจัดส่งทุเรียนได้อย่างรวดเร็วและตรงตามมาตรฐาน ด้วยระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ในประเทศ และมีการเพิ่มความระมัดระวังทุกขั้นตอนในการขนส่ง


มี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการหอการค้าไทย น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ และ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานการพัฒนาทุเรียน ร่วมแถลงข่าวตลาดทุเรียนออนไลน์จำนวนมาก

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ กล่าวว่า ทุเรียน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ มีคุณสมบัติพิเศษ ปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ทำให้เนื้อทุเรียนแห้ง นุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด มีกลิ่นหอมไม่ฉุนมาก รสชาติค่อนข้างหวาน และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีเกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษสามารถผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพและมีภาพลักษณ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค จึงได้มีการบูรณาการทำงานหลายๆ ภาคส่วนในการดำเนินการตั้งแต่การจัดทำข้อมูลของเกษตรกร ประมาณการผลผลิต การคัดเกรด การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา Website การบริหารจัดการด้านการตลาด การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เป้าหมายเพื่อบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด ผู้บริโภคได้บริโภคทุเรียนศรีสะเกษที่มีคุณภาพ และเป็นผลผลิตทุเรียนของศรีสะเกษโดยแท้จริง เป็นการรักษาชื่อเสียงและรักษาเอกลักษณ์ความเป็นทุเรียนศรีสะเกษที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย เกิดความยั่งยืน ไม่กังวลเรื่องตลาด


ในด้านการตลาด ตนได้มอบหมายให้ทีมหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มรภ.ศรีสะเกษ และเครือข่ายผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC (Young Enterpreneur Chamber of Commerce) ในการพัฒนาเว็บไซต์ตลาดทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทำให้หลายคนต้องใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) การส่งเสริมให้ผู้ปลูกทุเรียนเข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร

นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษในปี 2563 มีพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟประมาณ 8,000 ไร่ ให้ผลผลิตจำนวน 3,200 ไร่ มีทุเรียนภูเขาไฟออกสู่ตลาดผู้บริโภคประมาณ 4,200 ตัน มูลค่าประมาณกว่า 750 ล้านบาท ในราคากิโลกรัมละ 150-180 บาท และอาจมีแนวโน้มราคาเพิ่มสูงขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม จากผลผลผลิตทั้งหมดเชื่อว่าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ จังหวัดศรีสะเกษยังได้กำหนดจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.-5 ก.ค. 63 นี้ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป


นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษมีความมุ่งหวังในการที่จะให้ผู้สั่งซื้อได้บริโภคทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษที่มีคุณภาพ เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากทุเรียนท้องถิ่นอื่นๆ และเพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟมีช่องทางในการจำหน่าย ผ่านระบบออนไลน์ จึงได้จัดส่งทุเรียนให้แก่ผู้สั่งซื้อด้วยความรวดเร็ว ตรงตามมาตรฐาน ที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด จึงได้รับความร่วมมือกับสำนักงานไปรษณีย์เขต 10 ในการจัดระบบการรับฝากและส่งต่อทุเรียนภูเขาไฟไปถึงผู้รับปลายทางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วน

ทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกันไว้ โดยมีข้อบันทึกตกลงฉบับนี้ ทำที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ จำกัด กับสำนักงานไปรษณีย์เขต 10 จัดระบบรับฝากส่งทุเรียนภูเขาไฟจากเกษตรกรชาวสวนที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดไว้ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รวม 3 เดือน


ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ปีนี้ทุเรียนภูเขาไฟ ศรีสะเกษสุกคาต้นจำนวนมาก ได้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ทุเรียนมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดโลก การที่จังหวัดร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานอำนวยความสะดวกจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ เป็นสิ่งที่เหมาะกับสภาวะหลีกเลี่ยงโควิด-19 ดีที่สุด และยังมีตารางน้ำหนักและราคาตั้งไว้ให้เลือกว่าส่งหนึ่งลูกน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัมราคาค่าส่ง 30 บาท ส่งสองลูกน้ำหนัก 9-10 กิโลกรัมราคา 80 บาท

จึงขอเชิญชวนให้ทดลองสั่งทุเรียนออนไลน์เพียงท่านละหนึ่งลูกเป็นการทดลองชิมรสชาติ หากอร่อยติดใจ ขอเชิญไปชิมในสวนที่มีให้เลือกมากมายหลายสวน จะได้มาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีผลผลิตของผลไม้มากมาย และซื้อกลับไปฝากคนทางบ้าน และมาเที่ยวเทศกาลเงาะ-ทุเรียนศรีสะเกษในวันที่ 26 มิถุนายน-5 กรกฎาคม 2563 นี้ด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...