xs
xsm
sm
md
lg

จัดเวิร์กชอปผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอชุมชนสู่สากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี - FTCDC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอชุมชนสู่สากล” เพิ่มศักยภาพการพัฒนาสินค้า สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอชุมชนสู่สากล”
วันนี้ (10 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอชุมชนสู่สากล” จัดขึ้นโดยศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี FTCDC

ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย หัวหน้าศูนย์ FTCDC กล่าวว่า วัตถุประสงค์โครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายผ้าทอพื้นเมือง ด้วยนวัตกรรมออกแบบ 3 มิติ ให้สามารถสร้างสินค้ารูปแบบใหม่และแตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ จัดอบรมระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563

กิจกรรมประกอบด้วย การสร้างแนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยโปรแกรม 3 มิติ การออกแบบตัดเย็บและการทำต้นแบบ เรียนรู้เชิงแนวคิดและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มชุมชนผ้าทอของตนเอง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย กลุ่มชุมชนผ้าทอใน จ.อุดรธานี และใกล้เคียง รวม 50 คน
ด้าน ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า “หลักสูตรการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอชุมชนสู่สากล” มีความสำคัญ เป็นการจุดประกายในการส่งเสริมพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบผ้าทอ ให้มีคุณค่าความสวยงาม มีความแตกต่าง ตรงกับยุคสมัยนิยม เป็นการเพิ่มศักยภาพพัฒนาสินค้าสู่สากล สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบเส้นใย และผ้าทอชุมชน โดยร่วมมือกับสถาบันสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถทำให้มหาวิทยาลัยให้บริการในการวิจัยและเป็นสถานที่ทดสอบ ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ “มผช.” ประเภทผ้าทอพื้นเมือง เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยยกระดับผ้าทอชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย ในการเป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...