xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” เคาะแล้วประกันราคาข้าวโพด กก.ละ 8.50 บาท คาดจ่ายงวดแรก 20 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลำปาง - “จุรินทร์” ประชุมร่วม 3 ฝ่ายก่อนเปิดแถลงข่าวเคาะแล้วประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.50 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ 3.3 แสนครอบครัว คาดจ่ายได้งวดแรก 20 ธันวาฯ นี้ แต่ปฏิเสธพูดเรื่องอื่นๆ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานการประชุมสามฝ่าย (รัฐ ผู้ประกอบธุรกิจ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) สุดสัปดาห์นี้ ณ ห้องเอื้องหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อหารือแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2562/63

หลังจากใช้เวลาประชุมเกือบสองชั่วโมง นายจุรินทร์ได้แถลงผลการหารือว่ารัฐบาลจะมีการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ณ ความชื้น 14.5% ครอบครัวละไม่เกิน 30 ไร่ คาดว่าจะใช้เงินงบประมาณราว 900 ล้านบาท


ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไปขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะต้องเป็นผู้ปลูกข้าวโพดจริงในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 330,000 ครอบครัว

“หลังจากที่มีการหารือร่วมกันสามฝ่ายครั้งนี้แล้ว ก็จะนำเข้าสู่นโยบายข้าวโพดในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จากนั้นจะเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 จากนั้นก็จะจ่ายเงินส่วนต่างวดแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2562”


นายจุรินทร์บอกอีกว่า นอกจากการจ่ายเงินส่วนต่างแล้วยังมีมาตรการเสิรมอีก 7 ข้อ คือ
1. หากจะมีการนำเข้าข้าวโพด จะต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคมเท่านั้น เพราะเป็นช่วงที่ข้าวโพดในประเทศไม่มีผลผลิตออกมาอย่างมีนัยสำคัญ และต้องอนุญาตให้นำเข้าตามข้อตกลงของอาเซียน
2. หากจะมีการเคลื่อนย้ายข้าวโพดใน 7 จังหวัด คือ จันทบุรี อุบลราชธานี เชียงราย น่าน เลย ตาก สระแก้ว จะต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายต่อกรมการค้าภายใน คือ พาณิชย์จังหวัด
3. ยังมีการอนุญาตนำเข้าข้าวสาลีเพื่อนำมาทำอาหารสัตว์อยู่ แต่มีเงื่อนไขเช่นที่เคยปฏิบัติมา คือ หากจะนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน จะต้องรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรไทย 3 ส่วนเช่นเดิม คือ 1:3
4. ในการรับซื้อข้าวโพดในพื้นที่ต่างๆ จะต้องใช้เครื่องชั่งหรือเครื่องวัดความชื้นที่ได้รับการรับรองจากกรมการค้าภายในที่มีความเที่ยงตรงเท่านั้น
5. ในการเก็บสต๊อกและครอบครองข้าวโพดจะต้องแจ้งตัวเลขการครอบครองต่อกรมการค้าภายในตามที่กำหนด
6. เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมข้าวโพดไว้ไม่ให้ออกสู่ตลาดมากเกินไปในช่วงที่ข้าวโพดออกมาก เพราะจะมีผลทำให้ราคาตกและส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร จึงได้มีมาตรการเพิ่มเติมคือ ให้เงินกู้แก่สถาบันเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เก็บข้าวโพดไว้ไม่ต่ำกว่าสองเดือนได้รับเงินทุนช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยร้อยละ 3 โดยมีการเตรียมวงเงินในส่วนนี้ไว้ 1,500 ล้านบาท
7. กำชับในเรื่องดูแลและเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าข้าวโพดที่ผิดกฎหมาย และให้รายงานต่อคณะกรรมการข้าวโพดแห่งชาติทราบทุกครั้งถึงความคืบหน้าในการจับกุมดำเนินคดี


สำหรับหลักเกณฑ์ในการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ต้นทุน + ค่าขนส่ง + ผลตอบแทน ปัจจุบันนี้สถานการณ์ราคาข้าวโพด การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีผลผลิต 4.73 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.19 พื้นที่เพาะปลูก 6.88 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.19 เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 0.709 ตัน (709 กิโลกรัม) มีจำนวนเกษตรกร 3.36 แสนครัวเรือน แหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก และเลย

อย่างไรก็ตาม หลังจากแถลงผลการประชุมเสร็จผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์ในประเด็นอื่น นายจุรินทร์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ บอกเพียงว่าวันนี้ขอเฉพาะเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนเพราะถ้าพูดอย่างอื่นไปอาจจะไปกระทบคนอื่นหรือเรื่องอื่นจะเป็นปัญหา จากนั้นได้ขึ้นปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายการสร้างความเข้มแข็งภาคการค้าและบริการของไทย เนื่องในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในช่วงค่ำวานนี้ (30 พ.ย.) ต่อทันที


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...