xs
xsm
sm
md
lg

อนุ กมธ.ท้องถิ่นฯ สะกิดรัฐจัดสรรเงิน 4 แสนล้านตาม พ.ร.ก.เงินกู้ให้องค์กรท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐสภา - อนุกรรมาธิการปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น เผยกรณี พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน รัฐบาลจำเป็นต้องจัดสรรงบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ

วันนี้ (27 พ.ค. 63) เมื่อเวลา 09.30 น. ห้องประชุมกรรมาธิการ (สผ.) หมายเลข 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายพัฒนา สัพโส ประธานอนุกรรมาธิการปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 3 มีคณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายพัฒนา สัพโส ประธานอนุกรรมาธิการฯ
การประชุมครั้งนี้ประธานได้แจ้งการพิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกร่างระเบียบเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ พร้อมทั้งให้นำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540 มาใช้บังคับ

โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาใหม่ และนอกจากนี้ยังมีการติดตามศึกษาการสร้างถนนพาราซอยส์ซีเมนต์ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายประภาส ยงคะวิสัย อนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ เป็นหัวหน้าคณะในการทำงานติดตามเรื่องนี้

นายประภาส ยงคะวิสัย โฆษกอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ กล่าวว่า กรณีถนนพาราซอยส์เป็นกรณีที่น่าศึกษาเพราะงบประมาณลงท้องถิ่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 600 ล้านบาท เกิดปัญหาการร้องเรียนว่าเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาบางกลุ่ม ขณะนี้คณะกรรมาธิการปกครองฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ และคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและศึกษากรณีนี้ไว้แล้ว คาดว่าพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะทราบในอีกสองสัปดาห์ และเมื่อได้รับทราบข้อเท็จจริงก็จะรายงานไปยังคณะกรรมาธิการการปกครองฯ ต่อไป


นายพัฒนา สัพโส ประธานอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการทำงานด้วยหน้าที่คณะกรรมาธิการ, อนุกรรมาธิการฯ มีหน้าที่หาข้อเท็จจริงเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและมีการสรุปเพื่อนำเสนอเป็นกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะนี้มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือให้ท้องถิ่นสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบอุดหนุนทั่วไป หรืองบอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีการเรียกคืนเงิน

อนุกรรมาธิการฯ จะต้องไปรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อนำมาแก้ไข ส่วนเรื่อง พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นมีความพร้อม โดยเฉพาะวัตถุประสงค์การพัฒนาจากงบประมาณนี้จะเป็นเรื่องแหล่งน้ำ หรือการพัฒนาท้องถิ่น จึงควรที่จะต้องสนับสนุนลงท้องถิ่นด้วยหรือไม่ คำถามจึงต้องถามว่างบประมาณนี้จะมอบให้ท้องถิ่นร่วมพัฒนาอย่างไร


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...