xs
xsm
sm
md
lg

ผุด “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่” สร้างความมั่นคงทางอาหารเพิ่มพื้นที่สีเขียวเชิงคุณภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm”
ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ภาคประชาชนจับมือเทศบาลนครเชียงใหม่ผุด “สวนผักคนเมือง” บนพื้นที่สาธารณะ 3 ไร่ย่านช้างคลาน สร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมเรียนรู้เพิ่มทักษะเกษตรกรรมในเมืองและพื้นที่สีเขียวเชิงคุณภาพ เตรียมจัดงานผ้าป่า 10 พ.ค. 63

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm”
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เครือข่ายภาคีภาคประชาชนที่ร่วมกันผลักดันโครงการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “ผ้าป่าสวนผักคนเมือง” และกิจกรรม “ฮอมแรง-ฮอมต้นกล้า” ในวันที่ 10 พ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ที่บริเวณพื้นที่สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ข้างสุสานช้างคลาน ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญชวนชาวชุมชนและประชาชนผู้สนใจร่วมกันลงแปลงปลูกต้นกล้าต้นแรกบนที่ดินสวนผักคนเมือง เพื่อเป็นจุดเริ่มของการมีส่วนร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับทำประโยชน์ด้านการเกษตร ปลูกผัก เป็นแหล่งผลิตอาหารสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชาวเมืองเชียงใหม่ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรในพื้นที่เมือง

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm”
สำหรับโครงการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่นั้นเกิดจากการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาของเครือข่ายและภาคีร่วมสนับสนุน ได้แก่ เครือข่ายชุมชนริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา, เครือข่ายคนไร้บ้าน, เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่, เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองเชียงใหม่, ใจบ้านสตูดิโอ, Spark U Lanna, กลุ่ม Green Ranger, เครือข่ายเขียวสวยหอม, ฮอมสุขสตูดิโอ และกลุ่มสายใต้ออกรถ เพื่อเป็นพื้นที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารในเมือง จนกระทั่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่รกร้างว่างเปล่าข้างสุสานช้างคลานประมาณ 3 ไร่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ดำเนินโครงการเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 1 ปี จากนั้นจะประเมินผลอีกครั้ง

ทั้งนี้ นายศุภวุฒิ บุญมหาธนากร ผู้ร่วมก่อตั้ง ใจบ้าน สตูดิโอ หนึ่งผู้ผลักดันโครงการ ระบุว่า โครงการนี้ทางเครือข่ายและภาคีได้ร่วมกันผลักดันเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรกรรมในเมืองและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนในเมือง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สะท้อนให้เห็นความเดือดร้อนและปัญหาได้เป็นอย่างดี ว่าเมืองควรมีพื้นที่รองรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยเป้าหมายของโครงการนี้เพื่อให้เกิดพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหารในเมือง พร้อมทั้งเพิ่มทักษะการเกษตรกรรมในเมืองให้แก่ชุมชนและผู้คนเพื่อพึ่งพาตัวเอง ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพสามารถผลิตอาหารและเรียนรู้ธรรมชาติ รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm”
การดำเนินการโครงการนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่เบื้องต้น 1 ปี มีการทำงานร่วมกันของเครือข่ายในเรื่องของการออกแบบ และความรู้ด้านการเกษตร เบื้องต้นประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานประมาณ 1.2 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าวางระบบสาธารณูปการ ซึ่งใช้วิธีการระดมทุนจากการบริจาค ที่ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ทั้งเงิน, อุปกรณ์ และเมล็ดหรือกล้าพันธุ์ ขณะกำลังอยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่ที่เคยเป็นจุดพักขยะ และมีการนำดินจากการขุดลอกแม่น้ำปิงไปตรวจวัดคุณภาพ และดำเนินการเจาะน้ำบาดาล

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm”
ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้น ในทางตรงเบื้องต้นคาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 60,000 กิโลกรัม/ปี ดูแลคนได้ประมาณ 300 ครัวเรือน และเป็นพื้นที่เรียนรู้การทำเกษตร และพื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีผู้ใช้งานพื้นที่ 18,250 คน/ปี หรือเฉลี่ยวันละ 50 คน อีกทั้งพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงตลาดอาหารปลอดภัยในราคายุติธรรมและเป็นมิตร ขณะที่ทางอ้อมนั้น จะทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนริมคลองแม่ข่า และพื้นที่ใกล้เคียง, เกิดเครือข่ายเกษตรในเมือง (Urban Farm) ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักในเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองเชียงใหม่ ขนาด 3 ไร่, สร้างพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่และเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ โดยความร่วมมือของภาคประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน และคนในชุมชน เพื่อการผลิตอาหาร สร้างพื้นที่สีเขียว และสร้างโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนริมคลองแม่ข่า และคนเมืองเชียงใหม่

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm”

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm”

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm”
กำลังโหลดความคิดเห็น