xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.ประจวบฯ ทุ่มงบให้ รพ.ประจวบฯ เปิดห้องตรวจเชื้อโควิด-19 รู้ผลภายใน 4-6 ชม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประจวบคีรีขันธ์ - เปิดบริการแล้ว!! ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทราบผลภายใน 4-6 ชม. ของ รพ.ประจวบฯ ซึ่งได้รับงบสนับสนุน 5 ล้านบาท จาก อบจ.ประจวบฯ

นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค คือ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการตรวจค้นหาเชิงรุกด้วยการเก็บตัวอย่างนำมาตรวจด้วยวิธี Real-time PCR ในห้องปฏิบัติการ ทำให้ค้นหาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลประจวบฯ พบผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามนิยามตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-4 พฤษภาคม 2563 จำนวน 81 ราย ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ จ.สมุทรสงคราม การทราบผลจึงมีความล่าช้า

โรงพยาบาลประจวบฯ จึงได้ขยายระบบบริการเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time PCR ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจที่ทั่วโลกยอมรับ สามารถทราบผลภายใน 4-6 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล ยังสามารถรองรับการตรวจโรคติดเชื้ออันตราย เช่น โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค หรือโรคอุบัติใหม่ได้ในอนาคต และยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้บริการที่ชั้น 3 ตึกอนุสรณ์ 36 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.63 เป็นต้นไป รองรับความสามารถในการตรวจสูงสุดได้ 180 ตัวอย่างต่อวัน สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการตรวจหาเชื้อมีอัตราค่าบริการ 2,000 บาท ส่วนผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์การตรวจโควิด-19 ตรวจฟรีทุกสิทธิ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3260-1060-4 ต่อ 2084

ด้าน นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบฯ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านสาธารณสุขทั้งการป้องกัน บำบัดโรค ควบคุมและระงับโรคติดต่ออย่างจริงจังต่อเนื่อง และสืบเนื่องจากที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้แสดงเจตนารมณ์ต้องการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การวินิจฉัยโรครวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาทให้แก่ รพ.ประจวบฯ เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบในห้องปฏิบัติการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...