xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่ประกาศภัยแล้ง 10 อำเภอ 32 ตำบล 325 หมู่บ้าน ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้งรวม 10 อำเภอ 32 ตำบล 325 หมู่บ้าน ขาดแคลนน้ำทั้งอุปโภคบริโภค ทำเกษตร และปศุสัตว์ อย่างหนัก ขณะที่ชลประทานเชียงใหม่ยันมีน้ำดื่มพอแต่วอนช่วยประหยัด


สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยรวมทั้งสิ้น 10 อำเภอ คือ อำเภอแม่อาย เชียงดาว สันป่าตอง ฮอด ฝาง กัลยาณิวัฒนา แม่แตง ดอยหล่อ ดอยเต่า มีประชาชนได้รับผลกระทบใน 32 ตำบล 325 หมู่บ้าน

3 อำเภอแรกที่ประกาศภัยแล้ง คือ อำเภอฮอด แม่อาย และเชียงดาว ในวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา และล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เมษายนได้ประกาศให้อำเภอดอยเต่าเป็นเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินด้วย


ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ 2 เขื่อนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเข้าขั้นวิกฤต

โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำคงเหลือเพียง 44 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่มีความจุอ่าง 263 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำอยู่เพียง 60 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

สำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ยืนยันว่ามีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ อย่างไรก็ตามขอวอนให้ประชาชนร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อให้รอดพ้นวิกฤตขาดแคลนน้ำนี้ไปให้ได้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...