xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ประสานหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบวาตภัย 17 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 17 จังหวัด รวม 56 อำเภอ 114 ตำบล 317 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,849 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อนไปจนถึงวันที่ 26 เมษายน อย่างใกล้ชิด