xs
xsm
sm
md
lg

บุรีรัมย์ประกาศภัยพิบัติแล้ง 10 อำเภอ เร่งแจกถังน้ำใหญ่ตั้งกลางหมู่บ้านรับมือวิกฤตน้ำประปาแห้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
บุรีรัมย์- จ.บุรีรัมย์ ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้ว 10 อำเภอ ขณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์เร่งแจกถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ 2,000 ลิตร ให้กับ 294 หมู่บ้านเพื่อตั้งกลางหมู่บ้านเตรียมรับมือวิกฤตภัยแล้ง หลังแหล่งน้ำผลิตประปาหลายหมู่บ้านแห้งขอด
วันนี้ (17 เม.ย.) ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนจาก 294 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทยอยเดินทางมารับถังบรรจุน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 2,000 ลิตร ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ หลังจากทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 10 อำเภอ พร้อมทั้งได้อนุมัติงบจัดซื้อถังบรรจุน้ำแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ที่ประกาศภัยแล้ง เพื่อนำไปติดตั้งไว้กลางหมู่บ้าน เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งหากเกิดกรณีขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะได้นำรถบรรทุกน้ำไปเติมใส่ถังน้ำกลางดังกล่าว เพื่อให้ชาวบ้านได้นำภาชนะมาใส่น้ำจากถังกลางดังกล่าวไปใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า การแจกจ่ายถังบรรจุน้ำกลางหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากขณะนี้แหล่งน้ำ หรือสระน้ำกลางหมู่บ้านหลายแห่งมีปริมาณตื้นเขิน หากไม่มีน้ำฝนลงมาเติมอาจจะไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับผลิตประปาได้ตลอดปี ดังนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้หากหมู่บ้าน ชุมชนไหนเกิดภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ำ จะได้ประสานให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำน้ำไปเติมใส่ถังกลางดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้มีน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมกันนี้ยังได้ร้องขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วยนายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...