xs
xsm
sm
md
lg

เมืองกาญจน์เตรียมตั้งโรงครัวครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั้งจังหวัดช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจน์ เผยผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมจ้างผู้ได้รับผลกระทบ 95 ราย เป็นเวลา 1 เดือน เตรียมตั้งโรงครัวครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั้งจังหวัด ทุนตั้งต้นแห่งละ 30,000 บาท

วันนี้ (22 เม.ย.) ที่ศูนย์ข้อมูล (COVID-19) จ.กาญจนบุรี ภายในห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานแถลงภาพรวมของการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ร่วมแถลง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างกว้างขวาง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558


จังหวัดกาญจนบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีมาตรการในการป้องกันระงับการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1.โครงการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสอนทำหน้ากากอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ อบจ.กาญจนบุรี


2.โครงการ อบจ.กาญจน์ร่วมต้านภัยโควิด-19 จัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของภาครัฐ

3.จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามแหล่งชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ 13 อำเภอ และตามที่ประชาชน หรือหน่วยงานร้องขอ
4.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องพ่น สนับสนุนการทำงานให้มีจำนวนที่เพียงพอ

5.จ้างแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดตามที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จ้างแรงงานเป็น จำนวน 95 ราย เป็นเวลา 1 เดือน

6.โครงการตามนโยบายของจังหวัด สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุน
และ 7.ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดโรงอาหารประจำหมู่บ้าน โดยจัดทุนตั้งต้นหมู่บ้านละประมาณ 30,000 บาท ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...