xs
xsm
sm
md
lg

“ลุงป้อม” รองนายกฯ สั่ง 9 จว.เหนือระดมกำลังจัดเต็มดับไฟป่าให้สนิทพร้อมบังคับใช้ กม.เด็ดขาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - “ลุงป้อม” รองนายกฯ ลงพื้นที่เชียงใหม่พร้อมประชุมร่วม 9 จว.เหนือบนติดตามสถานการณ์ไฟป่า เน้นย้ำผู้ว่าฯ ระดมกำลังจัดเต็มและบังคับใช้ กม.เด็ดขาดเพื่อดับไฟให้สนิท พร้อมตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจ จนท. และอาสาสมัคร


วันนี้ (9 เม.ย. 63) ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 ตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับอีก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างเต็มกําลังความสามารถ และได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมสรรพกําลัง อุปกรณ์เครื่องมือ และอากาศยานเข้าดับไฟไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้าง ให้ดับไฟให้สนิท พร้อมเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการปะทุขึ้นซ้ำในพื้นที่เดิม, สั่งการให้ระดับตําบล หมู่บ้าน จับตากลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการเผาป่า หาของป่า ล่าสัตว์ ซึ่งหากพบว่ามีการเผาในพื้นที่อนุญาตให้ใช้ที่ดินทํากินตามแนวทาง คทช.ขอให้ตัดสิทธิทันที โดยทุกหน่วยงานต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเตรียมรับมือการเผาหลังพ้นช่วงห้ามเผาด้วย สําหรับการจุดไฟเผาป่า ต้องหาตัวผู้กระทําผิดให้ได้โดยเร็ว และจัดการแถลงข่าวการจับกุมเป็นตัวอย่างให้ประชาชนรับรู้


โดยจังหวัดต้องทำงานควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพประชาชนจากมลพิษหมอกควัน เช่น การจัด safety zone ที่บ้านเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษ และเป็นไปตามแนวทางการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ขณะที่ในส่วนของปัญหาหมอกควันข้ามแดนนั้น ให้เร่งหารือกับประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม หากพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้น ให้ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ ให้กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดชายแดนเจรจาสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณาช่วยเหลือหากมีการร้องขอตามความเหมาะสม ซึ่งหลังสิ้นสุดสถานการณ์ให้ทุกฝ่ายร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดและยั่งยืนต่อไป


ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปที่หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย และบริเวณน้ำตกมณฑาธาร เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมปฏิบัติงานดับไฟป่า พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งกล่าวชื่นชมและขอบคุณในความเสียสละทุ่มเททำงาน เป็นการสร้างขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมเป็นกําลังสําคัญในการป้องกันและดับไฟป่า ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และขอให้ทุกคนเดินหน้าช่วยกันป้องกันและดับไฟป่าอย่างเต็มที่ รวมถึงช่วยขยายผลสร้างการรับรู้ สร้างแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าให้คงอยู่ถึงลูกหลานต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...