xs
xsm
sm
md
lg

อุบลไบโอเอทานอล มอบแอลกอฮอล์ให้สถานศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ 93 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 50 ลิตร ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี - กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) ห่วงใยบุคลากรครู เยาวชน มอบแอลกอฮอล์ 50 ลิตร ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ใช้ทำเจลล้างมือ และฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา

วันนี้ (3 เม.ย.) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู รับมอบแอลกอฮอล์ 93 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 50 ลิตร จากนายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล และนายกสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง ตามโครงการบริษัทอุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) บริจาคแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สถานศึกษาใช้ป้องกันโรค


ทั้งนี้ บริษัทอุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยใช้วัตถุดิบที่รับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง นำมาผลิตเอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง แต่เมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทได้ปรับกระบวนการผลิต นอกจากใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง ยังผลิตเป็นแอลกอฮอล์ใช้ฆ่าเชื้อโรค มอบให้แก่สถานพยาบาลในจังหวัดอีสานตอนล่างเป็นหน่วยงานแรก

และเริ่มผลิตมอบให้แก่สถานศึกษาที่ยังเปิดทำการ เพื่อทำเป็นเจลล้างมือ และนำไปฆ่าเชื้อตามจุดสัมผัสต่างๆ ในสถานศึกษา รณรงค์ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังระบาดเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวันนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว 14 คน สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการแอลกอฮอล์ไว้ฆ่าเชื้อสามารถขออนุญาตซื้อได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ในราคาถูก

ด้าน นางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวว่า จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้แอลกอฮอล์มีความจำเป็นอย่างมากในการใช้ฆ่าเชื้อโรค แม้ขณะนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปิดการเรียนการสอน แต่ยังมีครูอาจารย์ และบุคลากรส่วนหนึ่งต้องมาปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นของทางราชการ


เมื่อได้แอลกอฮอล์ใช้ฆ่าเชื้อ ทำให้บุคลากรมีความมั่นใจระหว่างเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยมากขึ้น โดยแอลกอฮอล์ที่ได้รับจะทำการแปรรูปนำมาวางไว้ให้บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการที่จำเป็นใช้ฆ่าเชื้อโรค ต้องขอขอบคุณบริษัทอุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของชีวิตครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่มีกว่า 3,600 คนด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...