xs
xsm
sm
md
lg

มน.ตรวจเข้มนิสิตร่วมห้อง-จนท.คุมสอบ-หมอ พยาบาลตรวจ นศ.ป่วย ร่วม 300 รายไม่พบเชื้อโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พิษณุโลก - มหาวิทยาลัยนเรศวรร่อนแถลงการณ์ตรวจสอบนิสิต ผู้คุมสอบ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยงสัมผัสหนึ่งในผู้ป่วยโควิดเกือบ 300 ราย ไม่พบติดเชื้อหรือแสดงอาการ


วันนี้ (30 มี.ค.) มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ออกมาแถลงการณ์ กรณีนิสิตคณะนิติศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากมารดาและถือเป็นผู้ป่วยรายที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าสอบคณะนิติศาสตร์ สอบที่อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และวันที่ 22 มีนาคม เข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้นิสิตและผู้คุมสอบ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 และถูกกักตัวเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุว่า หลังตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อดังกล่าว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ติดตามกลุ่มผู้ที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงจำนวน 13 ราย และความเสี่ยงต่ำจำนวน 295 ราย ทั้งการรับเข้าไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล และประเมินติดตามที่บ้าน แยกดำเนินการดังนี้

1. กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอาการจำนวน 11 ราย ได้รับเข้าไว้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้รับการตรวจร่างกาย และเก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อส่งตรวจ ได้ผลการตรวจเป็นลบ คือไม่พบเชื้อ COVID-19 ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายข้างต้น แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ทั้งหมดแล้ว โดยใช้หลักการนับระยะเวลากักตัว 14 วัน ให้เป็นการนับจากวันที่เริ่มมีอาการป่วย และมารับการเก็บตัวอย่างเชื้อส่งตรวจเป็นวันที่ 1 (ไม่ใช่นับจากวันที่ให้ประวัติว่าอาจมีการสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อเป็นวันที่ 1) ซึ่งได้สื่อสารทำความเข้าใจกับทุกราย และมีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

2. กลุ่มเสี่ยงสูงแต่ไม่มีอาการในระบบทางเดินหายใจจำนวน 2 ราย ไม่ได้ทำการตรวจเชื้อ แต่ได้ให้คำแนะนำเพื่อให้ทำการเฝ้าระวังที่บ้านอย่างเคร่งครัด วัดไข้ทุกวัน และส่งเจ้าหน้าที่ติดตามที่บ้าน โดยใช้หลักการนับระยะเวลากักตัว 14 วัน จากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ

3. ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำจำนวน 295 ราย ได้ให้คำแนะนำทำการเฝ้าระวังที่บ้านอย่างเคร่งครัด วัดไข้ทุกวัน และติดตามทางโทรศัพท์หรือช่องทางสื่อสารออนไลน์ โดยใช้หลักการนับระยะเวลากักตัว 14 วัน ให้เป็นการนับจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ

หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด จะรีบดำเนินการแจ้งในแถลงการณ์ต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น