xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ เชียงรายสั่งเปิด 4 ท่าเรือน้ำโขงส่งสินค้า แต่ห้ามคนเข้า-ออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงราย - จังหวัดเชียงรายสั่งเปิด 4 ท่าเรือริมน้ำโขงชายแดนเชียงแสนแล้ว เปิดทางขนสินค้าเข้า-ออก บอกวิกฤตไวรัสโควิด-19 จีนเริ่มคลี่คลายจนเปิดช่องค้าขายได้ แต่ห้ามคนเข้าหรือออกระหว่างขนถ่ายสินค้าเด็ดขาด


หลังจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ในฐานะประธานศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-พม่า จ.เชียงราย และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งให้ปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน และช่องทางธรรมชาติชายแดนเชียงรายทุกจุดที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา เหลือเพียงจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 อ.เชียงของ และสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 อ.แม่สาย ที่ใช้เพื่อขนส่งสินค้าได้เท่านั้น

ล่าสุดผู้ว่าราชการ จ.เชียงรายได้มีหนังสือไปถึงนายอำเภอเชียงแสน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนฯ ระดับอำเภอ ให้ผ่อนผันเปิดท่าเรือแม่น้ำโขงเพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้าได้ 4 จุด เพื่อแก้ไขกรณีมีผู้ประกอบการค้าได้รับความเดือดร้อน


ประกอบด้วย ท่าเรือแม่น้ำโขงเชียงแสนแห่งที่ 2 ต.บ้านแซว ท่าเรือห้าเชียง บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง และท่าเรือปศุสัตว์ ต.เวียง อ.เชียงแสน โดยอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าได้เฉพาะวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. แต่ห้ามให้บุคคลเข้าหรือออกระหว่างการขนถ่ายสินค้าโดยเด็ดขาดอยู่เช่นเดิม

ส่วนอีกจุดคือ จุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงแสน บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน ที่ให้มีการขนถ่ายสินค้าเฉพาะอุปโภคบริโภคเพื่อดำรงชีพตามหลักมนุษยธรรมได้ตั้งแต่เวลา 06.00-10.00 น. หรือ 4 ชั่วโมง โดยทั้งหมดให้ผ่านกระบวนการพิธีการศุลกากร พิธีการตรวจคนเข้าเมืองกรณีเรือหรือยานพหานะที่ใช้บรรทุกสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

ผู้ว่าราชการ จ.เชียงรายยังได้เน้นย้ำให้นายอำเภอเชียงแสนดูแลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนผันจนทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติต่อจังหวัดฯ ทุกๆ 15 วัน

ภายหลังจากการผ่อนผันดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการค้าในแม่น้ำโขงทยอยส่งออกสินค้าจากท่าเรือต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังท่าเรือของประเทศพม่า เนื่องจากท่าเรือใน สปป.ลาวได้ถูกปิดก่อนหน้านี้แล้ว


น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดในจีนคลี่คลายไปมาก จึงได้มีการเปิดเมืองท่ากวนเหล่ยและอื่นๆ เพื่อทำการค้าทางเรือในแม่น้ำโขงกันตามปกติแล้ว ส่วนพม่ามีการเปิดท่าเรือสบหรวย ห่างจาก อ.เชียงแสนไปประมาณ 200 กิโลเมตร เพื่อการค้าชายแดนเช่นเดิม

ขณะที่ภาคเอกชนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขนส่งสินค้าทางเรือโดยเฉพาะปัจจุบันมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนขึ้นลงเรืออย่างรวดเร็ว จึงไม่น่าจะมีความเสี่ยงในการระบาดของโรคไว้รัสโควิด-19 จึงได้เสนอต่อจังหวัดเชียงรายให้พิจารณาเปิดท่าเรือให้ขนส่งสินค้าได้ดังกล่าว ซึ่งก็เชื่อว่าจะช่วยลดผลกระทบในภาคการค้าชายแดนด้าน จ.เชียงรายที่หยุดชะงักลง และระบายสินค้าไปยังตลาดปลายทางที่มีความต้องการสูงได้

ทั้งนี้ ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมามีการค้าทางเรือในแม่น้ำโขงผ่านด่านศุลกากรชียงแสนมูลค่าจำนวนมาก เป็นการส่งออก 11,681.92 ล้านบาท นำเข้า 583.80 ล้านบาท และตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562-ก.พ. 2563 มีการส่งออกแล้ว 3,499.82 ล้านบาท นำเข้า 179.44 ล้านบาท สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง โคและกระบือมีชีวิต ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นกระเทียม เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น ซึ่งการค้าทางเรือแม่น้ำโขงหยุดชะงักทั้งหมดหลังการประกาศปิดชายแดนเมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...