xs
xsm
sm
md
lg

ชายแดนภาคเหนือ ไทย-ลาว-พม่าเปิดด่านประเทศละจุดสกัดการแพร่ระบาด คัดกรองเข้มงวด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงราย - เมืองชายแดนไทย-สปป.ลาว-พม่า หันมาปรับตัวอย่างหนักหลังมีการประกาศปิดด่านทุกจุด ให้เหลือด่านถาวรเพียงด่านเดียวที่จะต้องเข้มงวดในการคัดกรองและต้องมีเอกสารตรวจสุขภาพมาแสดงก่อนปล่อยให้เข้าและออกวันนี้ (20 มี.ค.) รายงานข่าวจากชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย แจ้งว่า ภายหลังจากทางรัฐบาล สปป.ลาว และสถานเอกอัครราชทูต ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้แจ้งว่า ทางการ สปป.ลาวมีการใช้มาตรการปิดด่านทั้งในและนอกระบบทั้งหมดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยยกเว้นเพียงจุดผ่านแดนถาวร แต่ก็มีการยกเลิกการออกวีซ่าที่ด่านและเข้มงวดกับผู้ที่จะเดินทางเข้าตามจุดผ่านแดนถาวรอย่างมาก เช่น ให้มีเอกสารตรวจสุขภาพ สอบประวัติย้อนหลัง 14 วัน เป็นต้น ขณะที่กระทรวงมหาดไทยของประเทศไทยก็มีหนังสือสั่งการให้คงเหลือการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพียงประเทศละ 1 จุดผ่านแดนถาวรเท่านั้น

ล่าสุดสถานการณ์ที่ชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่สาย ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ที่มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธาน ได้แจ้งว่า จังหวัดเตรียมจะปิดจุดผ่านแดนถาวรแม่สายตรงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 แล้วเพื่อเปิดให้เหลือเพียง 1 แห่งตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.นี้เป็นต้นไป และยกเลิกการเปิดใช้จุดผ่อนปรนปางห้า ต.เกาะช้าง เป็นการชั่วคราวด้วย ขณะที่ทางการพม่าได้ใช้มาตรการใกล้เคียงกัน คือให้ประชาชนข้ามเข้าออกได้เฉพาะตรงจุดผ่านแดนถาวรท่าขี้เหล็กติดต่อกับ อ.แม่สาย ตรงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 เท่านั้น รวมทั้งยกเลิกการออกวีซ่าที่ด่านทั้งหมดด้วย


ด้านชายแดนไทย-สปป.ลาว พบว่า จ.เชียงรายประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพียงแห่งเดียวที่ติดกับ สปป.ลาว ทำให้ในปัจจุบัน จ.เชียงรายเหลือช่องทางที่จะติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพียง 2 จุดดังกล่าวเท่านั้น ขณะที่ในฝั่ง สปป.ลาวเองได้มีประกาศตั้งแต่วานนี้ให้ยกเลิกการเข้าออกตรงจุดผ่อนปรน ช่องทางธรรมชาติทั้งหมดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.-20 เม.ย.นี้แล้ว แต่ยังคงเหลือเพียงจุดผ่านแดนถาวรห้วยทรายติดต่อกับ อ.เชียงของ ตรงสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เพียงจุดเดียวที่ใช้เชื่อมโยงถึงกันได้เท่านั้น

ขณะที่ด้าน อ.เชียงแสนนั้น ทางฝั่งเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ได้ประกาศปิดชายแดนไปแล้วถึง 3 ครั้ง โดยเฉพาะตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ และครั้งล่าสุดจะปิดไปจนถึงอย่างน้อยวันที่ 25 มี.ค. และอาจมีแนวโน้มปิดเพิ่มเติมอีกด้วย


นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เปิดเผยว่า มาตรการของทั้ง 2 ประเทศดังกล่าวยังคงทำให้การเดินทางติดต่อของประชาชนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงของ เป็นไปตามปกติ แต่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอเดอร์พาสข้ามไปมาหากันตามความจำเป็นเท่านั้น และจะมีการตรวจคัดกรองการเข้าออกอย่างเข้มงวดเช่นเดิม ทั้งนี้ เส้นทางนี้ถือมีความสำคัญด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างกัน ดังนั้นจึงจะมีการขนส่งสินค้าเพื่อความจำเป็นได้ตามปกติแต่คงจะเข้มงวดเรื่องการตรวจคัดกรองโรคมากขึ้น โดยคนลาวที่ข้ามมายังฝั่งไทยจะอยู่ได้เฉพาะพื้นที่ จ.เชียงรายเท่านั้น และคนไทยที่ทำบัตรข้ามไปฝั่ง สปป.ลาวก็จะอยู่ได้เฉพาะในเขตเมืองห้วยทรายเท่านั้นด้วย

แหล่งข่าวชายแดนไทย-สปป.ลาวแจ้งว่า ในปัจจุบันแม้ว่าจะไม่มีการปิดด่านพรมแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงของ แต่ได้มีการแจ้งไม่ให้คนลาวในฝั่งแขวงบ่อแก้วเดินทางข้ามมายังฝั่งไทยเป็นการภายใน คาดว่าเป็นมาตรการที่จะไม่ให้นำโรคเข้าไปแพร่ระบาดในพื้นที่ กระนั้นก็ยังอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าและคนเดินทางจากฝั่งไทยสามารถข้ามไปยังฝั่งเมืองห้วยทรายได้ คาดว่าเกิดจากความต้องการสินค้าหลายอย่างโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคของ สปป.ลาว ที่ยังจำเป็นต้องได้รับจากฝั่งไทยอยู่นั่นเอง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...