xs
xsm
sm
md
lg

รมว.การอุดมศึกษาฯ หารือนำผลงานวิจัยพัฒนาสร้างประโยชน์ให้ชาวบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมการศึกษาฯ เปิดเวทีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและอธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาและหลายภาคส่วนเพื่อหาแนวทางในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

วันนี้ (12 มี.ค.) ที่ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฉนครปฐม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการจัดประชุมหารือในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม” เกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองอธิการบดีคณบดี หัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

โดยหัวข้อในการประชุมได้กำหนดทิศทางเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา เช่น แผนงานยุวชนสร้างชาติ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ BCG Model การสร้างและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และการ Reninventing สถาบันอุดมศึกษา โดยการนำผลงานวิจัยที่มีการศึกษาและผลงานการคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาต่อยอดสู่การนำมาปฏิบัติ

เพื่อจัดทำประโยชน์แก่สาธารณชนโดยเฉพาะการปรับให้เข้ากับชุมชนท้องถิ่นของสถาบันการศึกษานั้นๆ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นจากแนวคิดในห้องปฏิบัติการการศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้มีการคิดค้นและวิจัยไว้เป็นจำนวนมากแต่ยังคงเป็นแค่เอกสารซึ่งถือว่ามีประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในหลายด้าน

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดม ศึกษา ของเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคกลางตอนล่าง รวมถึง ผลงาน Ideas Start up ของนักศึกษาโดยการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ผลงาน OTOP ที่นักศึกษามีส่วนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลงาน Good nurse Good citizen และนวัตกรรมกรมการดูแลสุขภาพ โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ได้นำมาจัดแสดงเป็นตัวอย่าง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น