xs
xsm
sm
md
lg

งัด พ.ร.บ.โรงแรมจัดระเบียบ “ม่อนแจ่ม”-ออกประกาศให้รีสอร์ตที่พักไร้ใบอนุญาตปิดภายใน 30 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - อำเภอแม่ริมงัด พ.ร.บ.โรงแรมจัดระเบียบ “ม่อนแจ่ม” ปิดประกาศให้รีสอร์ตที่พักต้องยุติประกอบการภายใน 30 วัน เหตุไม่มีใบอนุญาตเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ต้องห้าม หากฝ่าฝืนเตรียมดำเนินการเฉียบขาดความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดระเบียบดอยม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่ตำบลแม่แรม และตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้กรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล พบมีบ้านพักและรีสอร์ตทั้งหมดจำนวน 64 ราย ในจำนวนนี้ตรวจพบมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมกว่า 30 ไร่ จึงได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว 7 ราย ประกอบด้วย ม่อนใจโฮมสเตย์, ม่อนดอยลอยฟ้า, บ้านท่าจันทร์, ม่อนจ้อ, ม่อนม่วน, ไร่นาย และ ม่อนแสงสิริจันทรา ซึ่ง 3 ใน 7 รายนี้มีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาร่วมทุนอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังพบอีก 11 รายที่เป็นของชาวบ้าน มีการบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพิ่มเติม อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และยังพบลานกางเต็นท์อีก 8 แห่งที่เข้าข่ายเป็นสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นกันว่าจะต้องรื้อถอนหรือไม่

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (15 ม.ค.) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ ลงนามโดย นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีประชาชน ซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลแม่แรม และตำบลโปงแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนมากได้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจัดสร้างสถานที่พัก ทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวร หรือชั่วคราว เพื่อให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการ อันเป็นลักษณะหรือวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ โดยสถานที่พักชั่วคราวดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจการให้ที่พักในรูปแบบและลักษณะต่างๆ เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2543 ดังนี้ อำเภอแม่ริมจึงขอให้ผู้ที่ได้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พักทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวร หรือชั่วคราว เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน “โดยได้สร้างสถานที่พักในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียสภาพที่ดิน” ซึ่งมีกฎหมายลงโทษผู้กระทำการฝ่าฝืน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ โดยไม่เข้าการได้รับการยกเว้นโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ให้ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจดังกล่าว ภายใน 30 วัน (นับแต่วันประกาศนี้)


อำเภอแม่ริมจะได้รวบรวมข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายงานจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป หากพ้นกำหนดยังปรากฏว่ามีผู้ประกอบการที่พักอาศัยรายใดกระทำการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป สำหรับผู้ประกอบการรายใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พักดังกล่าวสามารถนำหลักฐาน และเอกสารมาแจ้งหรือแสดงที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริมได้ในวันและเวลาราชการ

รายงานข่าวแจ้งว่าหลังมีการปิดประกาศดังกล่าว ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่มมีการแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย โดยมองว่าการประกาศฉบับนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากพื้นที่สองตำบลไม่มีเอกสารสิทธิและถูกจำกัดด้วยผังเมืองเชียงใหม่ หากมีคำสั่งปิดก็ต้องปิดเหมือนกันทั่วประเทศ และตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดต้องมีการปิดประกาศในช่วงนี้ที่เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายอย่างมาก เพราะหากต้องปิดจะเกิดปัญหาตามมาเนื่องจากมีการจองห้องพักไว้เต็มไปถึงเดือน ก.พ. ทั้งนี้ จะมีการหารือกันอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อไป พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบและจัดระเบียบพื้นที่


กำลังโหลดความคิดเห็น