xs
xsm
sm
md
lg

รอดแล้ว! น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ชุบชีวิตเกษตรกรกลางทุ่งแล้งเมืองน้ำดำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - เกษตรกรชาวกาฬสินธุ์นอกเขตชลประทานยิ้มได้ หลังโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของกรมทัพยากรน้ำบาดาลฯ ขุดบ่อบาดาลลึก 62 เมตรให้พื้นที่กลางทุ่งแล้งเกือบ 100 ไร่มีน้ำปลูกพืชในฤดูแล้ง

นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ได้ออกติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการประกอบอาชีพของเกษตรกร ต.หัวหิน และ ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก เขตรอยต่อกับ ต.เว่อ อ.ยางตลาด พบว่าเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้มีการปรับตัวเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำ ทั้งน้ำประปาใต้ดินบนดิน และน้ำที่เหลือในบ่อ ที่ได้จากการกักเก็บน้ำฝน เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด เพื่อให้ข้ามพ้นหน้าแล้งไปได้
นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ พบว่าชาวบ้าน และเกษตรกรในกลุ่มที่ประกอบอาชีพปลูกพืชผักเพื่อการค้า หรือการยังชีพ มีการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะน้ำที่กำลังขาดแคลน โดยลดพื้นที่การเพาะปลูก ปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของน้ำประปาที่ใช้ในครัวเรือนนั้น ยังไม่มีรายงานว่าขาดแคลน แต่ก็ประชาสัมพันธ์ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ยังกำชับผู้นำชุมชนเร่งสำรวจความต้องการ พร้อมเฝ้าระวังปัญหาและผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน


ด้านนายจันทร์เพ็ญ ไชยสุทธิ์ อายุ 53 ปี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีพื้นที่ทำกินอยู่ในเขตรอยต่อ ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก กล่าวว่า เนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทาน สภาพเหมือนอยู่กลางทุ่งแล้ง ทุกปีที่ผ่านมาอาศัยน้ำจากน้ำฝนเป็นหลัก ฤดูแล้งบางปีปลูกมันสำปะหลัง แต่ระยะหลังปล่อยทิ้งไว้เพราะแห้งแล้งมาก ทำให้ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในฤดูแล้ง แต่ก็พยายามสู้ภัยแล้งกันทุกทาง

โดยหันมาปลูกมันเทศและถั่วฝักยาวเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตเป็นอาหารในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมในฤดูแล้งเท่านั้น


นายจันทร์เพ็ญกล่าวอีกว่า เมื่อพื้นที่ทำกินอยู่กลางทุ่งแล้ง และเสียโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในฤดูแล้งดังกล่าว จึงได้ร่วมกับเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ติดต่อกัน ขอรับการสนับสนุนด้านบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ก่อนที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของกรมทัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2562 โดยขุดบ่อบาดาลลึก 62 เมตร สามารถดึงน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ปริมาณ 8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พื้นที่รับบริการ 95 ไร่

ทำให้เกษตรกรกลางทุ่งแล้งมีน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ซึ่งก็จะใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น