xs
xsm
sm
md
lg

เร่งสกัดโรคปากเท้าเปื่อยในพื้นที่สระบุรี หลังพบโคนมตายแล้วเกือบ 100 ตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สระบุรี - รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร่งสกัดโรคปากเท้าเปื่อย พร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หลังพบตายเกลื่อนคอก ด้วยโรคระบาดปากเท้าเปื่อยแล้วเกือบ 100 ตัว

วันนี้ (14 ม.ค.) เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอมวกเหล็ก ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำกอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี หลังจากพบว่า โคนมเป็นโรคระบาดปากเท้าเปื่อยตายเกือบ 100 ตัว

โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์และภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการดำรงชีพของประชาชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดสระบุรี สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ติดตามแก้ไขปัญหาและควบคุมโรคปากเท้าเปื่อยในพื้นที่

พร้อมให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวัน โดยมีสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงาน จัดชุดสัตวแพทย์เคลื่อนที่กรมปศุสัตว์จากส่วนกลาง เข้าไปเสริมกำลังการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย วางแนวทางการป้องกันโรคในระยะยาว โดยจะมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ จำนวน 10 ทีม กว่า 80 นาย เวชภัณฑ์ยารักษาโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อช่วยรักษาโคป่วย และควบคุมโรค ให้ความรู้ คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกัน

สำหรับการควบคุมป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย นอกจากจะต้องอาศัยการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้ว เกษตรกรต้องมีความตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้มีระบบป้องกันโรคเบื้องต้น เช่น มีรั้วกั้น มีที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยทุก 1 เดือน และไม่เคลื่อนย้ายโคนมเข้าฟาร์ม โดยไม่ได้รับการอนุญาตและตรวจสอบจากสัตวแพทย์ หมั่นดูแลสุขภาพโคอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีอาการผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทราบทันที ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ 06-3225-6888 หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 40 "แจ้งการเกิดโรคระบาด" เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมโรค และให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

โดยที่ผ่านมา สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคปากเท้าเปื่อยอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ได้แก่ ประกาศเขตโรคระบาดเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย เฝ้าระวังโรคและค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระบุรี ตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมการเคลื่อนย้าย และประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้เกษตรกรทราบสถานการณ์และการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม แต่เนื่องจากการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีการเลี้ยงอย่างหนาแน่น มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ รวมถึงมูลสัตว์ น้ำนม อาหารสัตว์ตลอดเวลา ทำให้การควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบาก และโรคแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

ตั้งแต่เตือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน มีรายงานการเกิดโรคในอำเภอมวกเหล็กจำนวน 108 ราย โคนมร่วมฝูง 5,654 ตัว ป่วย 1,980 ตัว หายป่วย 1,083 ตัว ป่วยคงเหลือ 897 ตัว ประกอบด้วย จำนวน 178 ราย โคนมป่วย 2,585 ตัว และโคนมตาย 70 ตัว เกษตรกรสูญเสียรายได้และปริมาณน้ำนมดิบลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการ เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีได้ขอรับการสนับสนุนหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากรมปศุสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการรักษาโรค การทำลายเชื้อโรคในฟาร์ม รวมทั้งการให้ความรู้แก่เกษตรกร


กำลังโหลดความคิดเห็น