xs
xsm
sm
md
lg

ชุดเหยี่ยวดงบุกยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครองในบ้านพักเขต อ.สามพราน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - จังหวัดนนครปฐมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 83 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 91 คน และมีผู้เสียชีวิต 8 คน


วันนี้( 3 ม.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ซึ่งเป็น 7 วันของการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 83 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 91 คน และมีผู้เสียชีวิต 8 คน

อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม 28 ครั้ง / 27 รายรองลงมาได้แก่ อำเภอนครชัยศรี 15 ครั้ง /20 ราย และอำเภอดอนตูม 11 ครั้ง/ 11 รายสำหรับอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม 3 ราย รองลงมาได้แก่ อำเภอดอนตูม 2 ราย และอำเภอนครชัยศรี กำแพงแสน และอำเภอบางเลน อำเภอละ 1 ราย

ส่วนอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิตได้แก่ อำเภอสามพราน แลพอำเภอพุทธมณฑล อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นบริเวณถนนสายรอง ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้าน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เส้นทางตรง สาเหตุเกิดจากเมาแล้วขับ ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ และไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจตลอด 7 วันของการรณรงค์ และได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 45,090 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 มาตรการ จำนวน 13,410 ราย


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า หลังจากเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ต้องเตรียความพร้อมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ที่จะมาถึง ถึงแม้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะทำอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนน้อยที่สุด

ด้วยการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานงานปีใหม่ 2562 ในการนำข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในแต่ละมาตรการ รวมถึงกำหนดแผนปฏิบัติการโดยเริ่มเตรียมความพร้อมตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดจนลงพื้นที่มอบนโยบายสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับตำบล มั่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งระดมกำลังจิตอาสาการเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน

นอกจากนี้สร้างความตระหนักเรื่องการสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ หรือจัดสวัสดิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น