xs
xsm
sm
md
lg

รมช.กระทรวงเกษตรฯหวั่นแล้งวิกฤตหนักขอน้ำ 2 เขื่อนใหญ่ปล่อยช่วยสะแกกรัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
อุทัยธานี -รมช.กระทรวงเกษตรฯลงพื้นที่ตรวจดูวิกฤตแม่น้ำสะแกกรัง หลังปริมาณน้ำลดต่ำลงอย่างหนัก จนส่งผลให้เรือนแพที่อยู่อาศัยในลำน้ำเกยตื้น เร่งประสานชลประทานปล่อยน้ำ 2 เขื่อนใหญ่ช่วยด่วน


วันนี้(21 ธ.ค.62 ) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจดูวิกฤตแม่น้ำสะแกกรัง ที่ขณะนี้มีปริมาณน้ำลดต่ำลงอย่างหนัก จนส่งผลให้เรือนแพที่อยู่อาศัยในลำน้ำเกยตื้น พร้อมสำรวจความเสียหายต่างๆ และเร่งสั่งการให้ทำการเพิ่มระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนชาวแพสะแกกรัง โดยทำการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ วันละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากแม่น้ำสะแกกรังนั้น รับน้ำจาก เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โดยน้ำจะไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนไหลเข้าสู่ประตูประพาสต้น ประตูขุมทรัพย์ แล้วจึงไหลลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดทำนาในช่วงนี้ เพื่อให้สามารถมีน้ำหล่อเลี้ยงในแม่น้ำสายหลักให้ได้นานที่สุดในช่วงที่หลายพื้นที่ต้องประสบภัยแล้งอย่างหนักในช่วงนี้


โดย โครงการชลประทานอุทัยธานีได้รายงานสถานการณ์น้ำท่า ของเขื่อนต่างๆ ของวันที่ 21 ธ.ค.2562 ได้แก่
1.เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 5,668 ล้าน ลบ.ม.(42.11%) ใช้การได้ 1,868 ล้านลบ.ม( 19.34%) น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 7.02 ล้าน ลบ.ม. 2.เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 4,926 ล้าน ลบ.ม. (51.81%) ใช้การได้ 2,076 ล้าน ลบ.ม.(31.18%) น้ำไหลเข้า 2.21 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 9.10 ล้าน ลบ.ม. 3.สถานีวัดน้ำP17 บรรพตพิสัย(ปิง)อัตราน้ำไหลผ่าน 63 ลบ.ม./วินาที 4.สถานีวัดน้ำN67 ชุมแสง (น่าน)อัตราน้ำไหลผ่าน 86 ลบ.ม./วินาที 5.สถานีวัดน้ำC2 เมือง นว.(เจ้าพระยา) อัตราน้ำไหลผ่าน 151 ลบ.ม/วินาที 6.แม่น้ำเจ้าพระยา- ผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 70 ลบ.ม./วินาที - มีระดับเหนือเขื่อน +13.17 ม.รทก. (ต่ำกว่าตลิ่ง 6.63 ม.)
- มีระดับท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. 7.เขื่อนทับเสลา มีน้ำเก็บกัก 36.68 ล้าน ลบ.ม (22.93%) ใช้การได้ 19.68 ล้าน ลบ.ม.(13.76%)น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.00 ล้าน ลบ.ม. 8.เขื่อนห้วยขุนแก้ว มีน้ำเก็บกัก 11.92 ล้าน ลบ.ม.(27.45%)ใช้การได้ 9.75 ล้าน ลบ.ม.(23.64%) น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม. 9. ปตร.เขื่อนวังร่มเกล้า -มีระดับเหนือน้ำ น้ำแห้ง-มีระดับท้ายน้ำ น้ำแห้งระบายน้ำ 0.00 ลบ.ม./วินาที 10.แม่น้ำสะแกกรังมีระดับบริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี +13.32 ม.รทก.(ต่ำกว่าตลิ่ง 5.18 ม.)11.ประตูระบายน้ำคลองขุมทรัพย์และเสด็จประพาสต้นระดับน้ำ+13.42 ม.รทก. 12.ฝายทัพคล้าย -มีระดับเหนือฝาย +118.00 ม.รทก. -มีระดับท้ายฝาย +115.55 ม.รทก.-มีปริมาณน้ำผ่าน 0.00 ลบ.ม./วินาที


สรุประดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง ณ.ที่หน้าศาลากลางอุทัยธานีมีระดับน้ำสูงกว่าเขื่อนเจ้าพระยา 0.15 ม. ระดับน้ำประตูคลองขุมทรัพย์และเสด็จประพาสต้นระดับน้ำสูงกว่าระดับหน้าศาลากลางฯ 10 ซม.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น