xs
xsm
sm
md
lg

ม.บูรพา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - ม.บูรพา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 สร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของทั้งนักวิจัยชาวไทยและต่างชาติ พร้อมปาฐกถาพิเศษโดยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ชูผลงานวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ


วันนี้ ( 28 พ.ย.) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย. 2562 ภายใต้หัวข้อ "Break the Barriers, Design the Future” เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ ASIA PACIFIC CONSORTIUM OF RESEARCHERS AND EDUCATORS (APCoRE) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี


การจัดประชุมในครั้งนี้ยังถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของทั้งนักวิจัยชาวไทยและต่างชาติ โดยมีผลงานวิจัยที่นำเสนอรวมทั้ง 121 บทความ เป็นการนำเสนอแบบบรรยาย 89 บทความ และนำเสนอแบบโปสเตอร์ 32 บทความ ใน 5 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศิลปะและการออกแบบ : วิจิตรศิลป์ประยุกต์ ดนตรีและศิลปะการแสดง รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 
ภายในงานยังจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทของเครือข่ายวิจัย ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย" โดยรองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดแสดงความพร้อมของมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดตั้งศูนย์ EEC Automation Park และ Genomic Thailand Center และการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการอีกมากมายรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่ามหาวิทยาลัยบูรพา มีภารกิจหลักในการสร้างสรรค์งานวิจัย ที่สามารถตอบสนองต่อชุมชนและประชาชนในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออก โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นตัวกลางในการจัดประชุมเกี่ยวกับงานวิจัยนานาชาติเพื่อให้เครือข่ายนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก รวมทั้งพันธมิตรจากประเทศเพื่อนบ้านและนักวิจัยชื่อดังจากประเทศต่างๆ ได้มานำเสนอข้อมูล


“วัตถุประสงค์หลักในการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็คือการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งในช่วงหลังมหาวิทยาลัยบูรพา เน้นในเรื่องของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุจากอัตราการเกิดที่น้อยลง แต่คนอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆจึงจะต้องหาวิธีที่จะให้ผู้สูงอายุอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม และลูกหลานและจะต้องอยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งงานวิจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะมุ่งเน้นการตอบโจทย์ในเรื่องนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งงานวิจัยที่ตอบสนองความเป็นไปของสังคมด้วย ” รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กล่าว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น