xs
xsm
sm
md
lg

เผยคนไทยติดเอดส์เฉลี่ย 15 คน/วัน เขตสุขภาพ 8 อุดรฯ ปีนี้ติด HIV กว่า 330 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี - เผยปี 62 คาดตัวเลขผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ร่วม 5,500 คน หรือเฉลี่ยวันที่ 15 คน เฉพาะในเขตสุขภาพที่ 8 อุดรฯผู้ป่วยเอดส์ที่ยังมีชีวิต 23,042 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 300 ราย - 1 ธันวาคม วันเอดส์โลกขอรวมพลังชุมชนยุติเอดส์

แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยยังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน รวมถึงการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ข้อมูลปี 2562 คาดว่าประเทศไทยมีผู้ติดชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5,500 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 467,600 คน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตนเองแล้ว ร้อยละ 94 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพียงร้อยละ 79 ของผู้ติดเชื้อ และในจำนวนของผู้ที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส สามารถกดไวรัสในกระแสเลือดได้สำเร็จ ร้อยละ 97 และข้อมูลปี 2562 เขตสุขภาพที่ 8 มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 23,042 คน มีจำนวนผู้ติดชื้อ รายใหม่ 336 คน จำนวนผู้ติดเชื้อ ที่เสียชีวิต 650 คน

ทั้งนี้ ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ พบว่าความชุกการติดเชื้อในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อย (15-24 ปี) ร้อยละ 0.53 ข้อมูลด้านพฤติกรรมทางเพศ จากข้อมูลการเฝ้าระวัง BBS พบว่ากลุ่มนักเรียนชาย ปวช.2 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 84.5 นักเรียนหญิง ปวช.2 มีการใช้ถุงยาอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 65.5

แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
แพทย์หญิงรพีพรรณกล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AlDS Day) และในปี 2562 นี้ กรมควบคุมโรคได้กำหนดคำขวัญวันเอดส์โลก คือ “Communities make the difference-รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคสังคม ให้มีการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายที่เท่าทียมกัน จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาเอดส์

โดยชุมชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้หลายวิธี ตั้งแต่สร้างความตระหนักและความข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ให้กับคนในชุมชนภาคประชาชนสังคมร่วมการจัดบริการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ไม่ติด -ไม่ตาย -ไม่ตีตรา” การเข้าถึงกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน ให้ได้รับการตรวจเอชไอวี และเชื่อมต่อบริการไปยังสถานบริการสุขภาพภาครัฐเพื่อส่งเสริมการข้าสู่กรบริการป้องกันและดูแลรักษา


ทั้งนี้ สามารถค้นหาสถานบริการปรึกษา/ตรวจเอชไอวี และตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการสารารณสุขที่เข้าร่วมโครงการจัดบริการ PlEP ฟรีให้กับกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งหมด 21 จังหวัด 51 หน่วยบริการทั่วประเทศ ได้ที่ www.buddystation.org และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


กำลังโหลดความคิดเห็น