xs
xsm
sm
md
lg

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ปรับหลักสูตรรับความต้องการแรงงานในอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฉะเชิงเทรา - น่าชื่นใจ! วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีพด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ด้านอุตสาหกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 รับความต้องการแรงงานในอนาคต

วันนี้ (17 พ.ย.) ว่าที่ พ.ต.วัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้นรวมกว่า 2,800 คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ว่าที่ พ.ต.วัชรพล กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือเป็น 1 ใน 3 จังหวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะมีภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรืออุตสาหกรรม 4.0 เข้ามาประกอบการ ซึ่งจะส่งผลทำให้สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่ตรงกับสาขาในกระบวนการผลิตมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นระบบอัตโนมัติ

โดยในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯ ได้เตรียมเปิดหลักสูตรวิชาชีพเพิ่มเติมในสาขาโพลีแมคคานิกส์ ซึ่งเป็นการรวมสาขาวิชาชีพช่างกลและสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน ผสมกับงานการออกแบบเครื่องกลไฟฟ้า รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพสาขายานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่จะให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบของรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และระบบไฮบริด

“ทั้ง 2 หลักสูตรถือเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่จะรับนักศึกษาช่างกลระดับ ปวช. เข้ามาเรียนในสาขานี้ห้องเรียนละ 20 คน นอกจากนี้ ในปี 2563 วิทยาลัยฯ ยังจะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า อีกห้องเรียนละ 20 คน เพิ่มเติมจากสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม ซึ่งเปิดทำการสอนมาก่อนหน้าแล้ว”

ว่าที่ พ.ต.วัชรพล ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ยังสามารถแก้ไขปัญหานักเรียนตีกันจนประสบความสำเร็จตามนโยบายของ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จนทำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันและประสานกันทำงานจนเป็นเครือข่ายมากขึ้น
 
ขณะที่ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ยังช่วยกันคอยสอดส่องดูแลตามจุดเสี่ยงต่างๆ ทั้งสถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ป้ายรอรถ และสวนสาธารณะ ตลอดจนแหล่งมั่วสุม จนสามารถลดปัญหานักเรียนตีกันได้

ในวันนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้จัดทำเว็บไซต์ ศธ.02 ออนไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามผลการเรียนของบุตรหลานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นระบบบริหารการศึกษาแบบออนไลน์อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...