xs
xsm
sm
md
lg

ส่องานเข้า!ส.อบจ.ยื่น กมธ.ปราบโกง 2 คณะสอบงบ อบจ.พิจิตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พิจิตร - อบจ.พิจิตร ส่องานเข้า..รองประธานสภาฯ พร้อมด้วย 2 ส.อบจ. ตามยื่น “เสรีพิศุทธ์ กมธ.ปราบโกง-จิรายุ กมธ.กิจการศาลฯ” สอบจัดงบอุดหนุนสมาคมกีฬา อ้างไม่โปร่งใส


นายพิศ วิริยะอารีธรรม รองประธานสภา อบจ.พิจิตร , นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร - นายโกมุท ปัญจมาภิรมย์ ส.อบจ.พิจิตร ได้เข้ายื่นเรื่องต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ , นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

เพื่อขอให้ตรวจสอบการตั้งงบประมาณ และการใช้งบประมาณ ของ อบจ.พิจิตร ประจำปี 2563 รวมถึงให้เร่งรัดดำเนินการตามที่สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 11 (สตง.ภาค11 จังหวัดนครสวรรค์) เคยมีคำสั่งยืนยันทักท้วง กรณี อบจ.พิจิตร เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร ไม่ชอบด้วยระเบียบ

ซึ่งสำนักตรวจสอบภาค 11 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ยืนยันทักท้วงกรณี อบจ.พิจิตร เบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 -2554 เป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท ให้ อบจ.พิจิตร ดำเนินการทางแพ่งและทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่นายก อบจ.พิจิตร ยังเป็นนายกสมาคมกีฬา ด้วย


นอกจากนี้ยังขอให้ กมธ.ทั้ง 2 คณะ ตรวจสอบการตั้งงบประมาณ และการใช้งบประมาณของ อบจ.พิจิตร ประจำปี 2563 โดยอ้างเหตุผลว่า การที่ อบจ.พิจิตร ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ว่าข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการและประโยชน์ในภาพรวมของพี่น้องประชาชนอย่างร้ายแรงได้

โดยได้ยกตัวอย่างเรื่องที่ อบจ.พิจิตร ตั้งงบซื้อคุรุภัณฑ์กีฬาเป็นเงิน 19.7 ล้านบาท จำนวน 29 รายการ ราคาแพงสูงเกินความเป็นจริง อีกทั้งยังเป็นเครื่องเพาะกายทั้งสิ้น ไม่ใช่เครื่องอออกกำลังกายพื้นฐานที่ประชาชนจะใช้แล้วได้ประโยชน์จากการออกกำลังกาย

นอกจากนี้ อบจ.พิจิตร ก็ยังจัดงบประมาณอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตรอีก 11.5 ล้านบาท รวมแล้ว อบจ.พิจิตร ใช้งบสูงถึง 30 ล้านบาท หรือ 38 เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินงบประมาณในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด โดยมองข้ามความสำคัญของการพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งที่ชาวพิจิตรส่วนใหญ่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ล้วนมีอาชีพเป็นเกษตรกร แต่ปรากฏว่าการทำข้อบัญญัติงบประมาณในครั้งนี้มีการเสนออนุมัติโครงการเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำเพียงแค่ 4 โครงการ วงเงินเพียง 9,122,000 บาทเท่านั้น จึงได้ทำเป็นหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ มายังประธานกรรมาธิการทั้งสองคณะให้พิจารณาและดำเนินการต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...