xs
xsm
sm
md
lg

10 ปีที่รอคอย ! เกษตรกรใช้น้ำ 3 จังหวัดเหนือร้องชลประทานกำแพงเพชรสร้างฝายแก้ปัญหาน้ำแล้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
กำแพงเพชร- เกษตรกรผู้ใช้น้ำ 3 จังหวัดกว่า 500 คน เรียกร้องสร้างฝายบ้านหนองขวัญ แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 3 แสน 7 หมื่นไร่ พร้อมตั้งกรรมการประชุมร่วมชลประทานทำฝายเป็นรูปธรรม
วันนี้( 15 พ.ย.) เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ แล้วจังหวัดพิจิตร จำนวนกว่า 500 คน รวมตัวกันเดินทางมาที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยางหนองขวัญ ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายสถาพร วายุภาพ ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำตำบลละหาร เป็นแกนนำเพื่อเรียกร้องให้ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาวังยางหนองขวัญ ดำเนินการสร้างฝายในแม่น้ำปิงเพื่อยกระดับน้ำในแม่น้ำปิงให้ไหลเข้าสู่ คลองส่งน้ำหนองขวัญ ไปเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร จำนวนหลายแสนไร่ในพื้นที่ 3 จังหวัด


ขณะนี้อาศัยเพียงน้ำจากคลองส่งน้ำของประตูวังบัว ซึ่งไม่พอเพียงและฝายดังกล่าวมีการเรียกร้องมานานแล้วนับ 10 ปีแต่ก็ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคบางส่วนที่ในพื้นที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งก็จะคงมีขั้นตอนการดำเนินงาน ที่จะนำปัญหาความเข้าสู่ระบบ แต่งตั้งคณะกรรมการและร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 16 ท่าน จากพื้นที่ 3 จังหวัด เพื่อระดมปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนทำแผนเข้าส่งศูนย์ดำรงธรรมผ่านไปยังจังหวัดกำแพงเพชร และนำไปสู่การแก้ไขในระดับรัฐบาล โดยมีนาย นายบรรจง วงศ์มา ผอ. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาวังยางหนองขวัญ นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร และกลุ่มผู้ใช้น้ำต่างใช้เวทีร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างสงบโดยใช้หลักการและเหตุผลในการพูดคุยกันวันนี้

นายสถาพร ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำเปิดเผยว่า พี่น้องเกษตรกรที่เดินทางมาในครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนทั้ง 3 จังหวัดมีพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 3 แสน 7 หมื่นไร่ ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องจากน้ำในแม่น้ำปิงมีระดับที่ต่ำกว่าคลองส่งน้ำ จึงไม่สามารถผันน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าสู่ลำคลองได้ ขณะนี้คลองมีต้นหญ้าต้นวัชพืชขึ้นปกคลุมเนื่องจากไม่มีน้ำเลย คงอาศัยน้ำจากคลองส่งน้ำวังบัว และมีบางพื้นที่ที่ได้รับน้ำจากคลองนี้ได้


เกษตรกรได้รับน้ำได้อย่างไม่ทั่วถึง จึงเป็นสาเหตุของปัญหาที่เดินทางกันมาในวันนี้ ซึ่งที่ผ่านมามีการร้องขอให้สร้างฝายหนองขวัญมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว และทุกครั้งที่เกิดภัยแล้งก็จะต้องเดินทางกันมาแก้ปัญหากันเฉพาะหน้า ขณะนี้เริ่มเห็นปัญหาการขาดแคลนน้ำ กันอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาก็จะมีทั้งผู้ที่เห็นต่างคือเห็นด้วยแล้วก็คัดค้าน เราก็จะมาปรึกษาหารือร่วมกันด้วยเหตุและผลเพื่อหาทางออกให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ในการใช้น้ำเพื่อทางการเกษตร เป็นหัวใจของทุกครอบครัว

ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง - หนองขวัญ เปิดเผยว่า วันนี้ทางเกษตรกรได้แต่งตั้งผู้นำ 16 ท่าน จากพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้ รวบรวมรายชื่อทั้งหมดส่งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อจะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไป ซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชุมและนำปัญหาความต้องการนั้นเข้าสู่กระบวนการเรียกร้องสิทธิ์ของพี่น้องเกษตรกร ขณะนี้เรามีความพร้อมด้านออกแบบและวิศวกรรมอยู่แล้ว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...