xs
xsm
sm
md
lg

ป่าไม้เตรียมลงพื้นที่รังวัดที่ดินแม่ “ธนาธร” หลังกินพื้นที่ป่าเกือบพันไร่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชบุรี - ป่าไม้เตรียมลงพื้นที่รังวัดแนวเขตที่ดินแม่ของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ หลังกินพื้นที่ป่าเกือบพันไร่ โดยซื้อต่อมาจากโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2534

วันนี้ (5 พ.ย.) ที่ห้องประชุม อบต.รางบัว อ.จอมบึง ง จ.ราชบุรี ได้มีการประชุมพิจารณาในกรณีที่ดินในหมู่บ้านหนองน้ำใส ม.14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ซื้อต่อมาจากโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ซึ่งที่ดินที่นางสมพร ซื้อมานั้นเป็นการซื้อในลักษณะเหมารวมทั้งหมดโดยมีหลักฐานเป็น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. น.ส.3 น.ส.2 และ ภบท.5

ในส่วนของเอกสารสิทธิมีอยู่รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,700-2,800 ไร่ นอกนั้นเป็น น.ส.2 กับ ภบท.5 (เป็นเอกสารการจับจอง) ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็น น.ส.2 กับ ภบท.5 ดังกล่าว ชาวบ้านได้ไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจอมบึง ต้องการให้ใช้พื้นที่เป็นป่าชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่นั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ เนื่องจากยังหาแนวเขตของพื้นที่ไม่พบ

การประชุมพิจารณาวันนี้มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน และนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ที่ดินสาขาจอมบึง เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ อบต.รางบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งตัวแทนของนางสมพร เข้าร่วมประชุมพิจารณาการขอใช้พื้นที่ป่าชุมชน

ที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี และมิได้อยู่ในพื้นที่พระราชกฤษฎีกาประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และให้ทางสำนักงานป่าไม้ ไปจัดทำระวางรังวัดสอบเขตให้เป็นป่าชุมชนตามระเบียบ 300 ไร่

นอกจากนี้ ให้ทำการตรวจสอบพื้นที่คาบเกี่ยวกับ ส.ป.ก.อีกประมาณ 700 ไร่เศษ เพื่อดำเนินการให้เป็นที่ดินของทางราชการต่อไป โดยที่ผู้ประกอบการที่ซื้อที่ดินต่อจากโรงงานแห่งหนึ่งมายินดีมอบให้ทางราชการและหมู่บ้าน หากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบแล้วทุกประการ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...