xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จัดแข่งขันมหกรรมกีฬาสี SPC เกมประจำปี 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวศรีราชา - โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดแข่งขันมหกรรมกีฬาสี SPC เกม ประจำปีการศึกษา 2562 หวังให้เห็นประโยชน์ของกิจกรรมกีฬา มุ่งหวังให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


วันนี้(31 ต.ค.) โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสี SPC เกม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะครู อาจารย์และนักเรียน ร่วมเดินขบวนพาเหรดและแข่งขันกีฬาซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีส้ม , สีชมพู ,สีเขียว และสีเหลือง และมี อธิการิณี มอนิกา ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่


สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้ เพื่อหวังให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นถึงประโยชน์ ของกิจกรรมกีฬา มุ่งหวังให้มีสุขภาพร่างก
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรู้จักปฏิบัติตามกฎ กติกาสากล ความมีระเบียบ วินัย การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงได้ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี สามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขกำลังโหลดความคิดเห็น