xs
xsm
sm
md
lg

ภาคพลเมืองบุกศาลากลางจี้เลิกบ้านพักศาลเชิงดอยสุเทพ ธนารักษ์อ้างเพิ่งเคยเจอร้องเลิกโครงการบนที่ราชพัสดุ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - “ภาคพลเมืองเชียงใหม่” ขึ้นศาลากลางขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และกรมธนารักษ์จี้ยุติและยกเลิกโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บนพื้นที่เชิงดอยสุเทพทำป่าแหว่งแล้วย้ายไปที่อื่นที่มีความเหมาะสมแทน ขณะที่พรุ่งนี้ (27 มี.ค. 61) เตรียมเคลื่อนไหวต่อเนื่องเข้าพบ ผบ.มทบ.33 ด้านธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ยอมรับเพิ่งเคยเจอครั้งแรกที่มีการเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างในที่ราชพัสดุ
บ่ายวันนี้ (26 มี.ค.) ศาสตราจารย์ เฉลิมพล แซมเพชร ประธานภาคีคนฮักเชียงใหม่ และนายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานกรรมการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา พร้อมตัวแทนภาคพลเมืองเชียงใหม่ที่รวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ภาคีคนฮักเชียงใหม่,เครือข่ายเขียวสวยหอม,ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ,โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และกลุ่มรักษ์แม่ปิง เป็นต้นเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และอธิบดีกรมธนารักษ์

เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 งบประมาณโครงการหลายร้อยล้านบาท ที่ตั้งอยู่บนแนวลาดชันของภูเขาและลักษณะพื้นที่ดูคล้ายยื่นเข้าไปในพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ ในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือและเจรจา

สำหรับหนังสือที่ยื่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าวเป็นการขอข้อมูลข่าวสารราชการและให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว เช่น การขออนุมัติใช้พื้นที่ราชพัสดุ, การพิจารณาโครงการ, การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเชิงวิศวกรรม เป็นต้น ส่วนหนังสือที่ยื่นถึงกรมธนารักษ์ จะเป็นการขอให้ปรับปรุงระเบียบการใช้พื้นที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหาทัศนะอุจาดของดอยสุเทพ โดยขอไม่ให้มีการอนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ติดกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมทั้งมีศักยภาพให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนี้ ให้กรมธนารักษ์ในฐานะเจ้าของที่ดินพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตและปรับปรุงให้เป็นสภาพป่าเชิงเขาเช่นเดิม

ศาสตราจารย์ เฉลิมพล แซมเพชร ประธานภาคีคนฮักเชียงใหม่ ระบุว่า การเข้ายื่นหนังสือในครั้งนี้ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และอธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อขอข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการและการใช้พื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนขอให้กรมธนารักษ์ทบทวนการอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุให้เหมาะสม และหากเป็นไปได้อยากให้ยุติการใช้พื้นที่ในส่วนที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ยืนยันว่าภาคประชาชนไม่ต่อต้านคัดค้านการก่อสร้างตามโครงการนี้ในส่วนของอาคารที่ทำการและอาคารที่พักที่ตั้งอยู่ส่วนที่เป็นพื้นที่ราบ เพียงแต่เห็นว่าการก่อสร้างในส่วนของบ้านพักที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันและยื่นเข้าไปในพื้นที่ป่าดอยสุเทพนั้นไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะมีการขออนุญาตใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม

ประธานภาคีคนฮักเชียงใหม่ย้ำว่า พื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพดังกล่าวนี้ถือว่ามีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ และหากได้รับความเสียหายแล้วย่อมยากที่จะปรับปรุงแก้ไขให้กลับมาดีดังเดิม ซึ่งหากเป็นไปได้อยากวิงวอนให้มีการพิจารณายุติและยกเลิกโครงการส่วนนี้แล้วย้ายไปก่อสร้างในพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสมแทน เพราะเชื่อว่ายังมีที่ราชพัสดุอีกมากที่มีความเหมาะสมมากกว่าโดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่แห่งนี้ ซึ่งการยุติและยกเลิกโครงการที่ก่อสร้างไปแล้วอาจจะดูเหมือนทำให้งบประมาณที่ลงไปสูญเปล่า แต่หากสามารถรักษาพื้นที่ที่มีคุณค่าของเมืองเชียงใหม่และคนเชียงใหม่เอาไว้ได้ถือว่าคุ้มค่าและมีค่ามากกว่างบประมาณที่เสียไป อีกทั้งยังจะเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามอีกและไม่เป็นตราบาปตลอดไปด้วย

ขณะที่ ว่าที่ ร้อยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เบื้องต้นรับหนังสือจากทางเครือข่ายภาคประชาชนไว้ จากนี้จะนำเข้าไปสู่การพิจารณาของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วจะมีการแจ้งผลให้ทราบในลำดับต่อไป ส่วนข้อเรียกร้องที่ขอให้ยุติหรือยกเลิกโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 นั้น ยอมรับว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเรียกร้องลักษณะนี้ที่ให้ยกเลิกหรือยุติโครงการก่อสร้างในพื้นที่ราชพัสดุ เพราะตามปกติเมื่อส่วนราชการครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุแล้ว เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องไปดำเนินการก่อสร้าง และปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ เอง ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วทางกรมธนารักษ์จึงจะทำการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อเรียกร้องในครั้งนี้จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากการเคลื่อนไหวด้วยการยื่นหนังสือในวันนี้แล้ว ช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ (27 มี.ค. 61) ตัวแทนภาคีเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพจะเดินทางไปที่มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ) จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อหารือและขอให้เป็นตัวกลางในการเจรจากับเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการยุติและยกเลิกโครงการส่วนนี้แล้วย้ายไปก่อสร้างในพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสมแทน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าโครงการนี้ต้องฟังเสียงประชาชนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...